Les Borges incrementa el Pla d'Actuació a les persones i famílies afectades per un ERTO

L'Ajuntament de les Borges Blanques habilita ajuts que estan dotats inicialment amb una partida econòmica de 20.000 euros, per a persones afectades per ERTO i 50.000 euros per autònoms, comerços i petites empreses del municipi afectades per la Covid-19
La Junta de Govern Local de les Borges Blanques, del 10 de juny
photo_camera La Junta de Govern Local de les Borges Blanques, del 10 de juny

Les Borges Blanques ha ampliat el Pla d'Actuació per l'Endemà de l'emergència sanitària, amb noves mesures de suport a les persones treballadores per compte d'altri que s'han vist afectades per un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) o un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació durant la crisi sanitària de la Covid-19.

La regidora de l'Ajuntament de les Borges Blanques, Ariadna Salla ha explicat que des del consistori es pretén aportar un gra de sorra per intentar fer menys feixuc l'impacte econòmic i social que aquesta pandèmia està tenint en moltes famílies borgenques. Per aquest motiu el consistori aportarà un ajut de 100 euros per cada persona sol·licitant que reuneixi els requisits establerts en les bases reguladores de la convocatòria, que s'augmentaran en 25 euros més per cada menor de setze anys a càrrec de la persona sol·licitant o, en el cas de les famílies monoparentals, l'augment serà de 50 euros per cada menor de setze anys a càrrec. En el cas d'ERTO per reducció de jornada laboral, la quantia de la subvenció es disminuirà en proporció a la jornada de treball que s'hagi mantingut.

Podran optar totes les persones empadronades al municipi de les Borges Blanques amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma de 14 de març; les quals hagin perdut la seva feina a través d'un ERO o un ERTO a partir de l'esmentada declaració de l'estat d'alarma

Imatge del centre comercial de les Borges BlanquesEls sol·licitants hauran de justificar que es trobin al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de les Borges Blanques, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Seguretat Social; i que no es trobin en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiaris, previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament per qualsevol dels mitjans admesos per la legislació vigent, abans del 31 de juliol de 2020. Totes les persones interessades poden ampliar la informació consultant aquest enllaç de la pàgina web de l’Ajuntament de les Borges:

https://www.lesborgesblanques.cat/ajuntament/ajuts_persones_erto_covid19.html

Comentaris