El Consell Comarcal de les Garrigues dóna suport a 8 projectes empersarials sobre l'oli

 

 

La jornada de presentació dels 8 projectes sobre la cadena de valor de l'oli al Consell Comarcal de les Garrigues interior
photo_camera La jornada de presentació dels 8 projectes sobre la cadena de valor de l'oli al Consell Comarcal de les Garrigues

El dijous, 29 de novembre a les 19.00 hores, el Consell Comarcal de les Garrigues va acollir l'acte de cloenda dels seminaris d’innovació i creativitat per a nous models de negoci basats en la cadena de valor de l’oli, en què es van presentar vuit nous projectes empresarials. Aquests estan tutoritzats en el marc del projecte innovador i experimental Potenciació de la cadena de valor de l’oli per generar innovació econòmica intersectorial a les Garrigues i al Segrià Sec, liderat pel Consell Comarcal de les Garrigues, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Segrià, i amb l'impuls de l'Associació pel Foment del Turisme de les Garrigues. El projecte està finançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

Durant l’acte de cloenda, al que van assistir el president del Consell Comarcal de les garrigues, Antoni Villas; la presidenta del Consell  Comarcal del Segrià, Maria José Invernón; i el coordinador del  Pla estratègic territorial de les Garrigues 2015-2025. Foment del desenvolupament econòmic local i l'ocupació, Isidre Pinyol, també es va fer balanç del projecte a càrrec del seu coordinador, Adrià Dalmau; i Núria Alamon de Raiels Iniciatives que arrelen.

Els 4 eixos del projecte

En el marc del projecte, s'han treballat, des de finals de 2017 i durant aquest 2018, quatre eixos, a partir d'unes sessions en les quals han participat centenars de persones: La identificació de la cadena de valor de l'oli; La professionalització entorn de la cultura de l'oli; El suport a la creació de negocis innovadors vinculats a la cadena de valor de l'oli; i El programa de formació en interpretació del patrimoni i els paisatges de l'oli.

En el primer projecte, La identificació de la cadena de valor de l'oli, es va dur a terme una diagnosi per estudiar les seves potencialitats i identificar oportunitats de negoci a partir de binomis com oli-gastronomia, oli-patrimoni, oli-art, oli-producte, oli-paisatge, oli-turisme, oli-salut, oli-comerç, etc.

Com a resultat del'anàlisi establir el marc conceptual de l'estratègia, i es va destacar el model de desenvolupament territorial com a valor afegit i diferencial

En el segon projecte, Professionalització entorn la cultura de l'oli, es va tractar el potencial de la cultura de l'oli com a model turístic i es van presentar 9 experiències d'èxit en l'àmbit de l'oleoturisme.

Amb el projecte de Suport a la creació de negocis innovadors vinculats a la cadena de valor de l'oli, es van realitzar 4 seminaris d'innovació i creativitat per a nous models de negoci basats en la cadena de valor l'oli, amb 4 mesos de tutories personalitzades i 13 projectes assessorats, 8 dels quals són els que es van presentar en aquesta jornada al Consell Comarcal. L'últim projecte, Programa de formació en interpretació del patrimoni i els paisatges de l'oli, s'hauria centrat en formar persones per al guiatge i la interpretació del patrimoni i els pasiatges de l'oli com un dels grans actius del territori.

Els projectes empresarials presentats en la jornada 

Els projectes empresarials que es van presentar a la jornada són molt variats i innovadors, i van des de la mateixa producció d’oli a la reutiltzació i transformació d’aquest, o la preservació del territori i la recuperació i rehabilitació d’elements tan característics com les cabanes de volta. Els vuit projectes són els del Restaurant el Drac, Garrigues Soaps, Evòóeasy, Mas Janet – Emili Pujol, Associació pel Foment del Turisme les Garrigues, Oliunllum, Cuadrat Valley i Mario Urrea.

Comentaris