24.09.2022 |

Agricultura convoca 28 M€ en ajuts a la millora de la transformació i comercialització d'aliments

Es tracta d’una subvenció directa destinada a fomentar els projectes d'inversió innovadors que portin a terme les empreses que realitzen processos de transformació i comercialització dels productes agraris
la fruita entra a la planta de transformació de nufri
la fruita entra a la planta de transformació @Territoriscat
Agricultura convoca 28 M€ en ajuts a la millora de la transformació i comercialització d'aliments

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la millora de la transformació i comercialització d’aliments i la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments, per un import de 28 milions d’euros.  

Dels 28 milions d’euros convocats, 26,3 milions es destinaran a les inversions per a la millora de les condicions de transformació i comercialització, i els altres 1,7 milions a les inversions per a la mitigació del canvi climàtic. El cofinançament dels prop de 28 milions d’euros serà a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en un 43%, i el 57% restant del DARP.

Una àmplia oferta de melmelades artesanes de la botiga de Proidecon.

Es tracta de la darrera convocatòria de l’actual PDR per a subvencionar dues línies d’ajut amb els objectius, d’una banda, de millorar la competitivitat de les indústries amb processos innovadors, incrementar el valor afegit dels productes agrícoles i fomentar la internacionalització; i, de l’altra, de fomentar un ús més eficient de l’energia, de les energies renovables, de subproductes, de residus i d’altres matèries primeres no alimentàries a fi d’impulsar el desenvolupament de la bioeconomia i la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.

Robert Camps formatges guardonat amb la medalla d'or en el World Cheese AwardsLes subvencions convocades tenen caràcter de subvenció directament aplicable als imports de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l’ajut, i van dirigides a les persones físiques i jurídiques i les seves agrupacions. La intensitat de l’ajut pot arribar al 40% en el cas de les pimes, al 20% en els cas d’establiments més grans que pime amb menys de 750 treballadors o 200 milions d’euros de volum de negoci, i un 10% en la resta de casos.

Les bases reguladores dels ajuts estableixen les inversions subvencionables i no subvencionables, i, entre d’altres, els requisits d’elegibilitat, criteris de priorització, concurrència amb altres ajuts, documentació, tramitació, compromisos i obligacions, justificació i pagament.

El termini de presentació és del 7 de maig al 6 de juliol de 2021, ambdós inclosos, i la sol·licitud només es pot fer per Internet. Trobareu tota la informació sobre aquest tràmit al web del DARP.

Agricultura convoca 28 M€ en ajuts a la millora de la transformació i comercialització d'aliments
comentaris