La Generalitat vol acabar amb els assentaments irregulars de temporers

A les portes de la nova campanya de la fruita, elaborarà un mapa d'allotjaments i estudiarà crear una línia d'ajuts per ampliar-los i construir-ne de nous

Collita de fruita a les finques de Ponent
photo_camera Collita de fruita a les finques de Ponent

"L'objectiu prioritari de la campanya de la fruita d'enguany serà posar les bases per acabar amb els assentaments irregulars de temporers". Així ho ha dit el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, després de la primera reunió de la Comissió de coordinació territorial de la campanya agrària 2022 a Lleida.

La Delegació del Govern, amb la col·laboració del sector, elaborarà un mapa dels allotjaments públics i privats disponibles per tal de diagnosticar les necessitats i que servirà també per dissenyar una línia d'ajuts per construir i ampliar aquests equipaments per part del Govern amb vista a futures campanyes.

Des del punt de vista de la pandèmia, i a diferència de l'any passat, els actors implicats en la gestió de la campanya de la fruita en fan un plantejament de partida de normalitat, no determinat per la COVID

De la seva banda, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) incrementarà enguany el nombre d'agents d'intermediació contractats. Dels 54 agents del 2021 es passarà a 74 en la campanya del 2022, fet que permetrà que més municipis en puguin disposar. L'any passat, els agents contractats es van distribuir entre nou municipis, cinc consells comarcals, i sindicats i organitzacions agràries. A més, el SOC augmentarà la formació de les persones contractades en matèria d'intermediació. Es treballa perquè aquests agents dinamitzadors de la campanya puguin començar a actuar a principis de maig.

Altrament, l'incentiu per a la contractació de proximitat establert la temporada passada de 50 euros per setmana per cada contracte laboral entre abril i octubre formalitzat mitjançant el SOC, amb la condició que s'hagués ofert allotjament gratuït als treballadors o que aquests haguessin estat empadronats a menys de 40 quilòmetres del lloc de treball, passarà enguany a ser de 90 euros per setmana.

El Govern treballa per establir línies d'ajut per als municipis adreçades a complementar el finançament de les despeses vinculades a la campanya agrària

Drets Socials seguirà contribuint a la gestió de la campanya agrària amb les aportacions econòmiques a ens locals a través dels contactes programa, vinculades a la vulnerabilitat econòmica i el sensellarisme. La conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està ultimant un informe sobre la previsió de la producció fructícola i sobre la consegüent demanda de mà d'obra.

Durant la reunió, també s'ha tractat de les inspeccions laborals a les explotacions fruiteres. Els participants han coincidit que la gran majoria dels productors compleixen la normativa a l'hora de contractar treballadors i que els que no ho fan són els que justifiquen la necessitat de les inspeccions.

S'analitzaran els protocols d'inspecció per garantir que no es qüestioni la bona praxis de la major part del sector

Comentaris