El projecte pilot es du a terme amb plaques solars que subministren energia elèctrica a una estació de bombeig

Imatge d'una granja amb les plaques solars que alimenta el reg del panís @territoriscat
photo_camera Imatge de la granja amb les plaques solars i el conreu de panís

La Cooperativa d'Ivars ha iniciat un projecte pilot, únic a la demarcació de Lleida, que consisteix en un sistema de reg localitzat per degoteig en una plantació de panís de sis hectàrees. La xarxa de reg rep l'aigua d'una estació de bombeig que s'alimenta directament de plaques solars, sense sistemes d'acumulació, com se sol fer en instal·lacions fotovoltaiques.

Amb aquest sistema experimental se substitueix el tradicional reg a manta, utilitzat en els cultius de cereal, el que suposa un estalvi d'aigua que es pot situar entre el 30% i 40%

Reg localitzat al panís- Cooperativa Ivars  (6)Al llarg de la finca s'ha distribuït una xarxa de canonades, que discorren a poca distància de les plantes, des de la que es degoteja aigua de forma periòdica i en la quantitat que necessita la plantació. Un sistema electrònic distribueix el cabal d'aigua per sectors, per tal d'aprofitar al màxim l'energia de les plaques solars durant les hores de sol. Les plaques -Katae- s'han instal·lat en una superfície de 80 metres quadrats en la coberta d'una granja que es troba en la mateixa finca.

Segons Jaume Pané tècnic agrícola de la Cooperativa d'Ivars, aquest sistema tan sols s'ha experimentat en una finca a Girona, i és el primer cop que s'aplicarà en cereal a la demarcació de Lleida. Es tracta d'un sistema que subministra una potència elèctrica de 27,5 kW, sense necessitat d'altres energies com podria ser el gasoil o la xarxa elèctrica convencional.

Reg localitzat al panís- Cooperativa Ivars  (7)L'experiència es du a terme en la finca Prats de Boldú, en el terme municipal de La Fuliola, propietat del departament d'Agricultura la Generalitat de Catalunya, que es gestiona des de la Cooperativa d'Ivars, en el marc del Pla anual de Transferència Tecnològica, en el que hi participen ambdues entitats. El Pla inclou actuacions de l'àmbit de la recerca i la investigació -les anomenades activitats demostratives- i de l'àmbit de la divulgació i la transferència de coneixements tècnics i de gestió.

Visita a la granja de la Cooperativa d'Ivars d'UrgellEn la mateixa finca es troba la granja experimental de vedells mamons, des de la que s'estudia la millora de la traçabilitat del vedell des de les primeres setmanes de vida, a través del sistema d'iglús mòbils -pioner a la demarcació de Lleida-, amb el que s'afavoreix les tasques de neteja i maneig a les granges, així com el benestar animal.

La investigació i el desenvolupament que es du a terme en la finca de Prat de Boldú, serveixen com a referent tant pels socis de la Cooperativa d'Ivars, com per al sector agrícola i ramader, així com per als centres de formació professional i universitària, que visiten les instal·lacions.

comentaris