21.10.2021 |
Territoris.cat

L’Ajuntament de Mollerussa assumeix en tres anys la plusvàlua de 69 famílies que han lliurat casa seva per pagar la hipoteca

Durant aquest 2016 s’han beneficiat d’aquesta exempció 14 famílies, una acció que suma 7.314 euros

Plusvalua Habitatges Mollerussa Interior
L’alcalde ha explicat que el consistori treballa per tal d’aplicar una fiscalitat més justa
L’Ajuntament de Mollerussa assumeix en tres anys la plusvàlua de 69 famílies que han lliurat casa seva per pagar la hipoteca

L’Ajuntament de Mollerussa ha assumit des del 2014 i fins avui el pagament de les plusvàlues d’un total de 69 famílies que han patit un procés de dació en pagament per part d’una entitat bancària, una acció que suma un import de 30.287 euros, que el consistori ha deixat d’ingressar en aquest període. Així ho ha explicat aquest dimarts l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, el qual ha indicat que es tracta d’una mostra de la voluntat i sensibilitat del consistori en aquesta matèria, ja que, tot i que les bonificacions d’aquest tipus s’han de sol·licitar específicament, “nosaltres actuem d’ofici”. L’Ajuntament aplica així l’exempció a aquests propietaris en virtut del nou apartat introduït en el Reial Decret de Llei 8/2014, del 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, que contempla aquesta possibilitat.

El consistori disposarà en el pressupost del 2017 una partida per a polítiques pròpies en aquesta àrea

En concret, i en el que portem d’any, s’han beneficiat d’aquesta exempció 14 famílies, una acció que suma 7.314 euros, mentre que durant el 2015 en van ser 34 (14.746 euros). A les 21 restants ja se’ls va atorgar a finals del 2014 un cop revisat que complissin els requisits per poder-ho sol·licitar. Entre les circumstàncies que han de concórrer hi ha el fet que el deutor o qualsevol altre membre de la família no disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge. Així mateix, cal que s’acrediti que es tracti de l’habitatge habitual on el contribuent hagi estat empadronat de forma ininterrompuda durant almenys els dos anys anteriors a la data de transmissió.

L’alcalde ha explicat que el consistori treballa per tal d’aplicar una fiscalitat més justa i en aquest sentit ha indicat que la Taula Social Municipal, creada enguany amb la participació de representants de tots els grups municipals i també de tècnics de l’àrea, disposarà en el pressupost de l’any 2017 d’una partida concreta per tal de poder encarregar estudis que permetin definir polítiques pròpies de l’Ajuntament independentment de les que ja es fan a través dels serveis socials de base que són competència directa del Consell Comarcal del Pla d’Urgell al ser una població de menys de 20.000 habitants.

L’Ajuntament de Mollerussa assumeix en tres anys la plusvàlua de 69 famílies que han lliurat casa seva per pagar la hipoteca
comentaris