L'ermita de Sant Jaume de la Granja d'Escarp es construí en 4 fases

ERMITA-2
photo_camera Interior de l'ermita de Sant Jaume de la Granja d'Escarp

Les últimes excavacions realitzades a l’ermita de Sant Jaume de la Granja d'Escarp han determinat que l’edificació va passar per quatre fases constructives, des del segle XVII fins al XX.

Aquesta intervenció, liderada per la Secció d'Arqueologia de la Diputació de Lleida, es realitzà durant la segona quinzena de setembre.

La primera fase constructiva es data durant la primera meitat del segle XVII, i es dugué a terme el bastiment del cos quadrat situat a l’est del conjunt actual, amb porteta al mur nord i gran fornícula al mur de llevant.

A la segona fase (primera meitat del segle XVII), es va fer la reforma del cos anterior amb el bastiment d’un gran altar al costat de llevant que va tapar part de la fornícula; es va tapiar la porteta del costat nord i es confirma l’existència d’un cos per la banda occidental. Es cobriria tot amb una cúpula semiesfèrica i amb petxines decorades i es fa l’esglaó de carreus per la banda oest. 

Durant una tercera fase (segle XVIII), s’estima que es va fer la construcció del gran cos de ponent, que esdevé una gran nau coberta a doble vessant i sostinguda per dos arcs diafragmàtics de mig punt. Dos permòdols  són emprats com a llindar de la porta d’entrada. Es fa la construcció d’un cor i els paviments són de rajola, amb inhumació secundària i una rampa i forats de bastida per l’obra.

La quarta i darrera fase correspon a la primera meitat del segle XX i inclou la remodelació de l’ermita, que posteriorment va patir la destrucció durant la Guerra Civil i que, ara, a principis del segle XXI, ha pogut recuperar la coberta.

ERMITA-1

Comentaris