Opinions de Ramon Moreno

Ramon Moreno

Bretxa salarial: Encara lluny d’eliminar-la

La bretxa salarial és l’expressió econòmica de les desigualtats entre dones i homes. L’any 2018 a Catalunya se situava en el 22,17%. El 2019, va baixar un 1,53%, situant-se en un 20,64%. Aquesta baixada de la bretxa salarial és deguda, en part, a la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI),…