Opinió

Cal millorar la situació laboral de les tècniques de les escoles bressol rurals

Aquest curs 2022-2023 el Departament d’Educació ha augmentat en 52 les noves escoles bressol adherides al pla, que sumades a les que ja hi havia fan un total de 122 escoles de primer cicle d’educació infantil, d’aquestes 122 escoles, 36 són a les terres de Lleida

Fa uns anys que el Govern de la Generalitat amb conveni amb els ajuntaments de pobles de fins a 2.500 habitants va posar en marxa un pla per crear escoles bressol rurals per evitar el despoblament i la pèrdua d’alumnat a les zones rurals. Aquest curs 2022-2023 el Departament d’Educació ha augmentat en 52 les noves escoles bressol adherides al pla, que sumades a les que ja hi havia fan un total de 122 escoles de primer cicle d’educació infantil. D’aquestes 122 escoles, 36 són a les terres de Lleida.

Des de CCOO valorem positivament la incorporació dels infants d’1 i 2 anys a les ZER com a mesura per evitar el tancament d’escoles i el despoblament dels pobles petits. Ara bé, en la planificació de l’obertura d’aquestes escoles no s’han tingut en compte les condicions laborals de les treballadores. En primer lloc, perquè des del departament es contracta tècniques especialistes en educació infantil (TEEI), quan les funcions que realitzen aquestes professionals són les d’educadores de llar d’infants, una categoria superior. Les seves tasques van més enllà de l’atenció i la cura dels infants, ja que són elles les tutores d’aula, les que programen les activitats, realitzen les entrevistes amb les famílies i fan els informes, entre altres tasques.

En segon lloc, no hi ha un protocol clar de com conjuminar els infants d’aquestes escoles bressol amb la resta d’alumnat de l’escola, tampoc queda clar el paper que juga la resta de l’equip docent de l’escola i la integració de les TEEI al claustre. En la majoria de casos les tècniques d’educació infantil manifesten un sentiment de soledat i d’aïllament, així com una manca de reconeixement a la seva feina.

Per tot plegat, cal que el departament doti aquests centres d’un protocol d’actuació clar per preveure les accions adequades davant de diverses situacions que es poden produir, com: sortides escolars, gaudiment de permisos, malalties, períodes de descans, etc. Així com l’aprofitament dels recursos que ofereix la mateixa escola i que els infants d’1 i 2 anys poden gaudir com ara les classes de música, les de psicomotricitat, les d’anglès etc. També es fa necessari establir una ràtio màxima d’alumnes tenint en compte que l’aula és mixta amb alumnat d’1 i 2 anys que té necessitats d’atenció i aprenentatge molt diferents.

Des de CCOO demanem al departament que s’assegui a negociar amb la representació legal de les treballadores amb l’objectiu de millorar la seva situació laboral, el canvi de categoria i que, al mateix temps, permeti donar una millor atenció als infants.

Balbina Espart

Responsable de Personal Laboral

CCOO Educació de les Terres de Lleida

Comentaris