Opinió

Sentit Comú

Sovint en acabar les sessions plenàries de l'Ajuntament de Mollerussa, surto amb una sensació estranya, d'impotència i al mateix temps d'indignació, i durant un parell de nits, no aconsegueixo agafar el son amb comoditat per culpa del neguit i la intranquil·litat que em generen algunes de les propostes del grup municipal de Convergència i Unió.

Sovint en acabar les sessions plenàries de l'Ajuntament de Mollerussa, surto amb una sensació estranya, d'impotència i al mateix temps d'indignació, i durant un parell de nits, no aconsegueixo agafar el son amb comoditat per culpa del neguit i la intranquil·litat que em generen algunes de les propostes del grup municipal de Convergència i Unió.

En el darrer ple, vàrem debatre i aprovar les noves ordenances fiscals de l'Ajuntament de Mollerussa per l'any vinent 2017, és a dir, els impostos, les taxes i preus públics que els ciutadans de Mollerussa haurem de pagar l'any que ve per rebre un servei municipal o utilitzar una instal·lació. Així, a proposta del sr. Alcalde se'ns va proposar l'increment d'un 5% de la taxa de recollida d'escombraries a causa de l'augment del preu de les deixalles per part de l'Agència Catalana de Residus i com que l'Ajuntament de Mollerussa no pot assumir aquest increment, es fa necessari gravar-lo als ciutadans.

Fins aquí, potser podríem posar-nos mig d'acord, però la meva indignació va ser quan ens van proposar establir una bonificació en aquesta taxa per les famílies nombroses sense establir cap criteri de renda. Des d'Esquerra, els proposàvem que establíssim bonificacions amb criteris de renda i de justícia social "Qui més té, més paga" indiferentment del nombre de fills. Per posar un cas hipotètic:

"El Carles és un alt directiu d'una empresa molt important de Mollerussa que cobra uns 4.200 euros bruts mensuals, la seva dona, la Montse és la directiva d'una sucursal bancària de la nostra ciutat i ronda si fa no fa, els 2.000 euros bruts mensuals, tenen dues nenes i un nen de pocs mesos. L'Ajuntament considera que com a família nombrosa, tenen dret a una bonificació en el rebut de la brossa. En canvi, l'Agnès és una mare separada que s'ocupa dels seus dos fills i treballa de vuit del matí a set de la tarda, amb un jornal d'uns aproximadament 1000 euros mensuals. L'equip de govern del nostre ajuntament amb majoria de CiU, ens va dir que ara no era el moment de valorar si l'Agnès tenia dret a aquesta bonificació, que potser més endavant ho podrien valorar"

És vergonyós que els 11 regidors de l'equip de govern pensin el mateix, jo sincerament no m'ho crec, no m'ho puc creure que no vegin la diferència abismal dels dos nuclis familiars.

Ens argumenten que l'ajuntament està en un pla d'ajust molt sever i que no poden tocar res, i tornem a entreveure la prioritat dels números enfront de les persones. O comencem a treballar pel bé comú o no anirem enlloc, al contrari, aixecarem murs massa alts. No es pot governar per només uns poc!

Som conscients que les majories absolutes tenen aquestes coses, però, l'equip d'ERC a Mollerussa no ens desanimem, seguirem aportant solucions, vigilant maneres de fer i proposant alternatives per fer una ciutat de tots i per a tots, on el sentit comú imperi per davant de sentits polítics, on les diferències socials, racials i econòmiques tendeixin a desaparèixer. On l'Agnès se senti protegida i pugui veure que entre tots busquem una millor ciutat, un millor país i un millor entorn per ella i els seus fills.

comentaris