Opinió

“Perseguits i salvats” i els vols Tel‐Aviv ‐ Lleida

El sector turisme és un dels puntals de l’economia lleidatana i té una gran  importància per al futur desenvolupament del territori. Representa prop del 14% del  nostre PIB i és un motor econòmic que dóna feina i sortida professional a molts  dels nostres joves.

El sector turisme és un dels puntals de l’economia lleidatana i té una gran importància per al futur desenvolupament del territori. Representa prop del 14% del nostre PIB i és un motor econòmic que dóna feina i sortida professional a molts dels nostres joves. La balança comercial de les terres de Lleida marca una tendència clarament a l’alça des de fa quatre anys. Som una àrea netament exportadora, i les dades del 2013 corroboren, altra vegada, una indissimulada tendència exportadora a l’alça, i, molt important, cap a països tercers.

Catalunya –i sobretot la seva capital– està considerada una destinació preferent per al turisme israelià. L’entrada de turistes israelians a tot el país se situa en els 300.000 anuals. A més, el Pirineu de Lleida, en general, i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en particular, s’estan mostrant cada cop més com una destinació de primer ordre, per al turisme de paisatge i cultura, com ho és el que prové d’aquest estat.

Per això, el projecte “Perseguits i salvats”, una iniciativa de recuperació d’unes rutes pirinenques de fugida del poble jueu del nazisme, ens aboca a expectatives internacionals excepcionals i obre nous horitzons per a l’economia lleidatana. És en aquest sentit, doncs, que les accions d’internacionalització comercial encetades per la Diputació de Lleida amb responsables empresarials de l’Estat d’Israel s’han saldat amb un acord històric entre l’aerolínia israeliana Arkia –la segona més important d’aquest Estat–, la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya. La proposta cultural i turística “Perseguits i salvats” és un projecte de territori que – després de la seva presentació a la Fira de Turisme de Tel-Aviv– ha esdevingut
d’interès internacional i ha estat un factor determinant perquè l’operadora turística Arkia apostés per les terres de Lleida com a destinació turística, amb vols directes entre Tel-Aviv i l’aeroport Lleida-Alguaire, durant els períodes vacacionals estiuhivern 2014.

Aquest acord turístic a què hem arribat és el primer pas d’una estratègia general, de promoció conjunta i transversal de les terres de Lleida i els seus sectors productius. Per al mercat israelià, Lleida és exportadora de fruita, productes d’origen animal i vegetal, maquinària agrícola, tecnologia, productes químics i matèries plàstiques; així com també, paper i cartó, entre d’altres. Per tant, més
enllà del sector turisme, aquesta estratègia de visualització internacional i d’obertura del territori a un mercat com l’israelià pot ser útil i beneficiosa per tal d’obtenir una més gran rendibilitat econòmica dels sectors més importants de la nostra economia, enfortir les relacions comercials i empresarials ja existents i afavorir-ne de noves.

La voluntat de la Diputació –compartida pel sector empresarial, el territori i la Generalitat de Catalunya– se centra en aconseguir una més gran promoció turística de les terres de Lleida, que atragui i fidelitzi mercats emissors com el d’Israel, i en captar l’interès internacional pel sector agroalimentari els productes
de qualitat, artesanals i únics que tenim a les terres de Lleida.

Comentaris