23.05.2022 |
Marc Solsona
21:07
26/01/22

PDU de la Plana de Lleida?

Cal recordar que l’actuació que fonamentalment justificava la redacció del PDU era la proposta conjunta dels ajuntaments de Lleida, Els Alamús i Bell-lloc d’Urgell, els quals proposaven una actuació urbanística en terrenys d’aquests tres municipis situats a les proximitats del Tossal de Moradilla
PDU de la Plana de Lleida?

Amb motiu de l’anunci que la Comissió d’Urbanisme de Catalunya iniciava el procediment de formulació d’un nou Pla Director Urbanístic de la Plana de Lleida, el mes d’agost de 2020 l’Ajuntament de Mollerussa es va adreçar al Departament de Territori i Sostenibilitat sol·licitant-li estar informat del contingut i l’abast del PDU. Aquesta petició es justificava en el fet que:

“... és fàcil d’entendre la nostra preocupació per una iniciativa que, segons els objectius que s’anuncien, pot afectar a l’equilibri territorial del conjunt de la Plana de Lleida i al desenvolupament econòmic i social del municipi de Mollerussa, el qual es situa a poc més de 10 km de distància de l’àrea afectada pel nou PDU”.

Cal recordar que l’actuació que fonamentalment justificava la redacció del PDU era la proposta conjunta dels ajuntaments de Lleida, Els Alamús i Bell-lloc d’Urgell, els quals proposaven una actuació urbanística en terrenys d’aquests tres municipis situats a les proximitats del Tossal de Moradilla. També s’incloïa dins de l’àmbit del PDU l’actuació que des de ja fa més d’un decenni es preveu al sector de Torreblanca i Quatre Pilans.

Ara fa uns dies ens hem assabentat pels mitjans de comunicació de l’inici del procés de participació ciutadana vinculat a la publicació del document de l’avanç del PDU, del qual s’han exclòs els terrenys situats al voltant del Tossal de Moradilla. Així doncs, en la seva versió actual el PDU d’activitat econòmica de la Plana de Lleida es limita a les 400 ha situades a l’àmbit de Torreblanca i Quatre Pilans, que es localitzen íntegrament al municipi de Lleida.

Vagi per endavant que l’Ajuntament de Mollerussa no solament no s’oposava a les actuacions de Torreblanca i Quatre Pilans, sinó que les considerava oportunes i, en conjunt, beneficioses pel territori sempre que es destini a allò que es proposa, és a dir, activitats que requereixin parcel·les de grans superfícies, en especial vinculades a la logística, sense pretendre acollir altres activitats per les quals hi ha terrenys en altres municipis de la Plana de Lleida.  Contràriament, es veia amb especial preocupació l’aparició d’un nou àmbit d’activitat al voltant del tossal de Moradilla el qual s’afegiria al seguit de sectors d’activitat econòmica existents al llarg del corredor viari de l’A2 i l’antiga N-II.

Al voltant de Mollerussa i de la resta dels municipis adjacents existeixen activitats econòmiques molt rellevants pel conjunt de les Terres de Lleida, les quals s’emplacen en unes 400 hectàrees de sòl ja desenvolupat destinat a aquests usos. A més, cal afegir-hi prop de 200 hectàrees més de terrenys pendents de desenvolupar. Aquestes activitats, com moltes altres situades al llarg del corredor d’infraestructures de mobilitat format per l’antiga N-II, la nova A2 i la R-12 de ferrocarril, s’han dut a terme en cada un dels municipis que les acullen amb poca coordinació supramunicipal i insuficient planificació territorial, cosa que no ha permès extreure’n tota seva potencialitat. En els polígons existents en la conurbació formada per Mollerussa, Fondarella, el Palau d’Anglesola, Golmés i Vila-Sana, la planificació de cada un d’ells s’ha fet sense tenir en compte la proximitat dels altres, cosa que crea problemes als municipis afectats i disfuncions al conjunt del territori del qual Lleida n’és la capital.

Cal corregir d’una vegada els dèficits dels nostres polígons, en especial els que afecten el cicle de l’aigua, el subministrament d’energia elèctrica i l’accés a la fibra òptica. Al mateix temps cal articular els imprescindibles mecanismes de col·laboració i gestió supramunicipal, especialment, en aquest àmbit. Considerem que arribats a aquest punt, es fa del tot imprescindible la redacció d’un Pla Director Urbanístic que estudiï la Plana de Lleida en el seu conjunt, no només un àmbit restringit per importat que aquest sigui.

PDU de la Plana de Lleida?
comentaris