27.05.2022 |
Territoris.cat

Un 34% de lleidatans assalariats vivia per sota del llindar de la pobresa al 2014

Les dones seguien tenint uns ingressos inferiors als homes - ADB-ONG
Les dones seguien tenint uns ingressos inferiors als homes - ADB-ONG
Un 34% de lleidatans assalariats vivia per sota del llindar de la pobresa al 2014

El percentatge de lleidatans assalariats que el 2014 vivien per sota del llindar de la pobresa era del 33,93%, més de tres punts percentuals respecte al 2008, segons revela el llibre La pobresa a Lleida: l'impacte de la crisi sobre les rendes salarials i les pensions, del que en són autors Joan Pere Enciso, Rafael Allepuz i Xavier Pelegrí.

Aquest treball, que analitza com la crisi ha afectat els ingressos de les persones assalariades, les aturades amb prestacions, les pensionistes i les que reben la renda mínima d'inserció, a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística i de l'Agència Tributària entre el 2008 i el 2014 (últim sobre el qual hi ha dades disponibles), conclou que la societat lleidatana s'ha empobrit a un ritme superior que la del conjunt català i espanyol. La renda familiar bruta disponible per habitant es va reduir a Lleida un 23,18% entre el 2008 i el 2012.

Les dones seguien tenint uns ingressos inferiors als homes, sobretot en la franja de majors de 65 anys

Entre les causes més importants de la caiguda de la renda familiar, el llibre esmenta la reducció del nombre de persones ocupades en un 10,82%, el procés de devaluació salarial (12,48%), que entre els menors de 25 anys arriba al 40%, així com de les pensions i de les prestacions per desocupació. El 60% dels pensionistes, segons expliquen els autors, rebien una pensió per sota de la mitjana catalana i estatal i els ingressos de les persones sense feina amb prestacions van reduir-se un 20% entre el 2010 i el 2014.

La societat lleidatana s'ha empobrit a un ritme superior que la del conjunt català i espanyol

El treball també posa en relleu que la crisi també ha comportat l'augment de les desigualtats. Així, l'any 2008, per cada 100 euros que rebia el 50% de la població de Lleida amb menys ingressos, el 50% restant en rebia 389. El 2014, ja eren 447 euros, un 14,91% més.

Altres dades que aporta la publicació posen de manifest que les dones seguien tenint uns ingressos inferiors als homes, sobretot en la franja de majors de 65 anys. Tot i que la bretxa salarial havia disminuït en el període analitzat el diferencial continuava sent rellevant, d'uns 17 punts percentuals.

El 60% dels pensionistes, rebien una pensió per sota de la mitjana catalana i estatal

Aquest és el segon llibre que els mateixos autors dediquen al tema de la pobresa a Ponent, l'anterior, Nova i vella pobresa a les comarques de Lleida. Percepció des dels serveis socials, també era fruit d'un estudi finançat per l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL que es va publicar ara fa dos anys en la mateixa col·lecció.

Un 34% de lleidatans assalariats vivia per sota del llindar de la pobresa al 2014
comentaris