11.08.2022 |
Territoris.cat

La incorporació de la tecnologia agilitza els processos en la salut i l'estètica dental

Un equipament que permet dur a terme radiografies digitals en tres dimensions, substituint les tradicionals plaques de raigs X més nocives per al cos humà.

Interior
TAC, equipament que permet dur a terme radiografies digitals en tres dimensions.
La incorporació de la tecnologia agilitza els processos en la salut i l'estètica dental

Publireportatge

En la majoria dels sectors professionals la tecnologia ha estat una eina imprescindible per a la seva evolució, però podem assegurar que en l'àmbit de la salut ha tingut un paper destacat que ha fet possible la millora de la qualitat de vida de la societat.

Uns paràmetres de salut als quals també s'han afegit els estètics, que en definitiva són uns conceptes que han possibilitat el benestar de les persones.

Equip de professionals del centre

L'odontologia es pot considerar un dels sectors de la salut que també ha tingut una estreta relació amb l'estètica, i possiblement aquest ha estat un dels motius del seu creixement, encara que la boca continua essent una de les parts del cos a la qual s'hi dedica més atenció.

                      

Equip de professionals del centre

Un seguit de circumstàncies que han provocat una gran evolució tecnològica en el sector, que per altra banda, també ha afavorit als usuaris, des dels punts de vista de qualitat, garantia i sobretot temps.

El Centre d’ Odontologia Integrada Miret-Puig va néixer amb la voluntat de poder oferir tot el ventall de serveis relacionats amb aquest sector, anteposant la qualitat a les estratègies comercials agressives. Pels professionals de la clínica dental l'objectiu ha estat garantir la satisfacció dels usuaris, responent a les seves expectatives de salut i benestar, i en aquest repte hi han dedicat tots els esforços.

Per poder respondre a aquest objectiu l'empresa disposa d'unes instal·lacions funcionals, un gran equip professional i la més alta tecnologia, una combinació que ha donat com a resultat el reconeixement del centre, al llarg dels més de 12 anys que ja du obert.

La tecnologia ha estat fonamental per a l'evolució i el creixement de l'empresa, incorporant serveis que permeten una millora en la diagnosi i el seguiment, com és el cas del TAC, equipament que permet dur a terme radiografies digitals en tres dimensions, substituint les tradicionals plaques de raigs X més nocives per al cos humà. Un sistema molt més precís a l'hora de preparar implants i dur a terme el seu seguiment.

En aquest àmbit innovador l'empresa manté una contínua recerca de noves tecnologies i materials, cosa que els ha portat a incorporar un sistema CAD-CAM per a poder realitzar les corones (fundes) totalment ceràmiques directament a la clínica, substituint les antigues corones de metall-ceràmica. Tot això és possible gràcies a la gran evolució dels materials ceràmics actuals, que es poden modelar mecànicament en el mateix centre, previ disseny de la peça a substituir.

Per dur a terme aquesta feina, els professionals escanegen directament la boca del pacient i extreuen la imatge que a través d'un programa informàtic en 3D (sense posar pastes a la boca del pacient), permet dissenyar la nova peça, i modelar-la en pocs moments. El client pot seguir aquest procés en una mateixa sessió i posteriorment ja se l'hi podrà col·locar la corona.

Aquesta evolució global de l’Odontologia també ha arribat a l’Ortodòncia, el que coneixem com els bràquets o "ferros", en forma d’intervencions molt més funcionals, còmodes i fins i tot invisibles.

El Centre d’ Odontologia Integrada Miret-Puig, vol respondre a qualsevol expectativa dels seus clients, però sempre amb la voluntat de tenir la qualitat i la salut com a màxim exponent del servei.

 

La incorporació de la tecnologia agilitza els processos en la salut i l'estètica dental
comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement