18.10.2021 |

Davant la imminent exclusió del sistema sanitari de les persones en situació irregular

Des de la Federació Catalana de Voluntariat Social UT Lleida, i entenent que l’acció voluntària és l’expressió lliure i altruista amb la societat, volem donar una resposta cívica i solidària a les necessitats i inquietuds de la societat davant la imminent exclusió del sistema sanitari de les persones migrades en situació administrativa irregular i del col·lectiu de persones majors de 26 anys que no hagin cotitzat a la Seguretat Social.
Davant la imminent exclusió del sistema sanitari de les persones en situació irregular

El voluntariat no es pot desvincular del seu compromís amb el país, un compromís d’actuació a favor de la societat i de la persona. Les Entitats membres de la Federació Catalana de Voluntariat Social UT Lleida volem mostrar que aquestes mesures afecten l’essència del nostre sistema sanitari, considerat fins avui un dels millors del món; mesures que ataquen un dels drets bàsics, pilar de l’estat de benestar, el dret a la salut, començant amb retallades de prestacions als col·lectius més vulnerables. En definitiva, ens preocupa l’exclusió del sector de població més desprotegida de l’assistència sanitària, essent aquesta un dret humà bàsic. Evidenciar aquests fets respon al principal objectiu de les entitats de voluntariat: treballar per als altres en la millora de la qualitat de vida.

Federació Catalana de Voluntariat Social UT Lleida

Davant la imminent exclusió del sistema sanitari de les persones en situació irregular