08.12.2022 |
Territoris.cat

Com resoldre l'adaptació a la llei de la Protecció de dades en les empreses

Edorteam crea una nova plataforma On Line per a l'adaptació a la LOPD i LSSI "Protecció de dades" a partir de la qual, ofereix un servei per al compliment de la legislació esmentada, dirigit a empreses, autònoms, organitzacions, etc., que tinguin fitxers tant públics com privats. 

Edorteam ofereix diversos avantatges, com una anàlisi prèvia gratuïta per tal de detectar les necessitats de l'empresa.
Com resoldre l'adaptació a la llei de la Protecció de dades en les empreses

Edorteam, empresa especialitzada en protecció de dades i seguretat informàtica, amb més de 20 anys d’experiència, amb seu a Lleida i delegació a Madrid, ha presentat la seva PLATAFORMA ON LINE per al compliment de la LOPD i LSSI, dirigit a TOTES les empreses, autònoms, organitzacions, etc., que tinguin dades de persones físiques i també que tinguin d’adaptar els seus sistemes informàtics i de comunicació (correu electrònic, pàgines web, botigues virtuals ...) a la LOPD i LSSI.

¿Què és la LOPD?
La Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 (LOPD) i el seu reglament de mesures de seguretat obligatòries RD 1720/07 en compliment del mandat Constitucional previst a l'article 18.4, garanteix i protegeix l'honor i la intimitat de les persones físiques identificades o identificables, en regular el tractament que podrà realitzar-se de les seves dades personals.
 

A QUI OBLIGA?

Aquesta Llei obliga a tota entitat o empresa física o jurídica, que tingui fitxers tant públics com privats, que continguin informació concernent a una persona física, susceptibles de ser recollides, tractades o cedides. Per tant, TOTES aquelles empreses que posseeixin dades personals de clients, proveïdors, socis, administradors, treballadors, agents comercials, representants, pacients, contribuents, assegurats, alumnes, etc., estan obligades al compliment de la legislació esmentada.

Què és la LSSI?

La Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 (LSSI-CE) és una llei que té com objectiu garantir, protegir i impulsar la prestació de serveis mitjançant mitjans telemàtics.

A QUI OBLIGA? 

La pràctica totalitat de les webs establertes a l'estat, han de complir amb les exigències de la llei. A més, tot allò que tingui a veure amb la comunicació telemàtica, de complir amb aquesta llei: newletter, enviament de correu, enviament de mailings, fòrums, xarxes socials, ...


EN QUÈ AFECTA A LA MEVA WEB?

Segons la tipologia i varietat de serveis oferts per web, és necessari incloure un conjunt de textos legals que recullin el funcionament del web. En concret: Avisos Legals, Política de privacitat i / o Condicions Generals de la Contractació. A més, en la mesura que disposi de dades de caràcter personal, dels usuaris de la web, s' hauran d'implementar les mesures i procediments que estableix la LOPD (Llei 15/1999).

Quins avantatges us ofereixen els serveis d’Edorteam?

Una anàlisi prèvia gratuïta per informar sobre les dues lleis i la implicació personalitzada que té sobre la seva empresa, així com un informe de valoració i un procediment detallat dels passos a seguir per l’adaptació a les dues normatives segons la tipologia de l'empresa i les necessitats detectades.

El servei engloba els següents apartats: accés a la PLATAFORMA ON LINE on hi ha totes les dades, inscripció dels fitxers, elaboració del Document de Seguretat, compliment de les mesures de seguretat obligatòries segons els articles de la LOPD del 90 al 103 (d’obligat compliment), redacció de contractes d'encarregats de tractament, redacció de clàusules d'informació i consentiment a la recollida i cessió de dades personals, adequació del web corporatiu a la LSSI: Avisos Legals i Política de Privacitat, Elaboració de contractes i clàusules corresponents per complir amb la LSSI: Mailings, Comerç Electrònic (Condicions de contractació), Subhastes, .... informa sobre les cessions, possibles i reals.
Manteniment: seguiment LOPD i LSSI durant la vigència del contracte, assessorament jurídic, Certificat LOPD, revisions dels sistemes de seguretat, informes tècnics, etc.
Us seguirem informant de les SANCIONS si no es compleix la LOPD, la LSSI i les mesures de seguretat obligatòries. També de software de control de tota l’activitat d’un ordinador (ET-SEGURIDAD), etc.
Més informació a www.edorteam.com

Com resoldre l'adaptació a la llei de la Protecció de dades en les empreses
comentaris