04.12.2022 |
Territoris.cat

L'IRTA experimenta amb cultius per extreure els nitrats

Els cultius captadors de nitrogen, també anomenats catch-crops, absorbeixen part del nitrogen inorgànic que queda en el cultiu principal. D’aquesta manera, com que no es deixa en cap estació la parcel·la nua de cultiu, els cultius protegeixen el sòl de fenòmens erosius, eviten la formació de crosta i milloren l’hàbitat de la microfauna del sòl.

Cultius captadors de nitrogen.
Cultius captadors de nitrogen
L'IRTA experimenta amb cultius per extreure els nitrats

La Comissió Europea va concedir, l’any passat, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural un projecte que entre els seus objectius tenia avaluar els diferents sistemes de plantacions que permeten l’extracció de nutrients en parcel·les molt riques en nitrats.

Els cultius captadors de nitrogen, també anomenats catch-crops, absorbeixen part del nitrogen inorgànic que queda en el cultiu principal. D’aquesta manera, com que no es deixa en cap estació la parcel·la nua de cultiu, els cultius protegeixen el sòl de fenòmens erosius, eviten la formació de crosta i milloren l’hàbitat de la microfauna del sòl. Així doncs, per facilitar que l’aigua dreni el nitrogen inorgànic no és necessari tenir el sòl sense cultiu en algunes èpoques de l’any, tal com passa  en alguns sistemes agraris.

Per tant, amb aquest projecte es vol, d’una banda, millorar la qualitat dels sòls agrícoles i, d’altra banda, estudiar l’ús de cultius captadors de nitrogen com a alternativa per optimitzar la producció de biogàs.

Actualment els assajos experimentals de cultius es desenvolupen en l’Estació Experimental Agrícola de Mas Badia i els de producció de biogàs al Centre Torre Marimon. 

L'IRTA experimenta amb cultius per extreure els nitrats
comentaris