17.01.2022 |
Territoris.cat

L'ACA destina 10 milions d'euros a municipis amb problemes de subministrament

Forma part del paquet de subvencions previstes per al període 2016-2018, que contempla destinar 30 milions als municipis amb problemes d’abastament
 

Reunio del Consell d'Administració de l'ACA
Reunio del Consell d'Administració de l'ACA
L'ACA destina 10 milions d'euros a municipis amb problemes de subministrament

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat aquest dimecres impulsar la convocatòria d’una nova línia de subvencions per millorar i reforçar el subministrament d’aigua municipal. L’agència destinarà 10 milions d’euros a cofinançar obres per incrementar la garantia d’aigua en el subministrament a municipis amb captacions vulnerables i que poden patir escassetat de recurs o manca de qualitat. 

Està previst que durant el mes de febrer s’aprovin les bases de la convocatòria, que al març es publiqui l’ordre de subvenció i que, al voltant del mes d’octubre, es doni a conèixer la resolució d’atorgament de subvencions. Les actuacions subvencionades s’hauran d’haver executat entre l’1 de gener de 2017 i l’1 de novembre de 2019.  

Foto 1. Interior d'una potabilitzadora municipal.Les subvencions, com en la convocatòria anterior, aniran destinades, principalment, a actuacions encaminades a reduir la  concentració de substàncies químiques que superin els paràmetres que estableix la normativa sobre la qualitat de l’aigua per al consum;als pretractaments previs a la cloració, necessaris per a les captacions superficiqals. o al desabastament superficials; o al desabastament per manca de recurs, entre d'altres. També s’inclouen noves tipologies com actuacions de desinfecció rehabilitació de captacions subterrànies en servei; recuperació de captacions subterrànies en desús de municipis connectats a xarxes supramunicipals deficitàries; ampliació de la captaci,ó de regulació; i l'abastament a nuclis disseminats.

Aquesta línia  de 30 milions en ajuts a l’abastament durant 3 anys és una de les línies d’actuació més potents que haurem fet des del Govern per garantir la cohesió del territori i del país en un servei essencial per a la població com és la garantia d’aigua

Com a elements de valoració, s’aportarà puntuació per ser un municipi o comarca de muntanya, per actuacions que beneficiïn més d’una localitat i perquè l’actuació proposada es derivi d’un Pla Director.

Aquesta nova línia d’ajuts forma part del paquet de subvencions previstes per al període 2016-2018, que contempla destinar 30 milions als municipis amb problemes d’abastament d’aigua.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha destacat que aquesta línia  de 30 milions en ajuts a l’abastament durant 3 anys és una de les línies d’actuació més potents que haurem fet des del Govern per garantir la cohesió del territori i del país en un servei essencial per a la població com és la garantia d’aigua.    

       

L'ACA destina 10 milions d'euros a municipis amb problemes de subministrament
comentaris