06.10.2022 |

Malestar per les retallades en els serveis educatius del Pla d'Urgell

Un suport professional als equips docents dels centres escolars, que ha fet possible millorar la qualitat de l'ensenyament i que amb una retallada del 10%, afectarà a la seva eficàcia, i en conseqüència dificultarà el normal funcionament de les aules.
Les aules en temps de pandèmia ©Territoriscat
Malestar per les retallades en els serveis educatius del Pla d'Urgell

Han estat moltes les veus i els col·lectius que han mostrat el seu malestar per les retallades que el Govern està aplicant al sector de l'ensenyament obligatori, deixant de banda la incidència en les escoles bressol, escoles de música... i altres serveis educatius.

Però en aquest entorn educatiu existeix un segment de serveis que passen desapercebuts, però no per això deixen de ser menys importants, amb noms i abreviatures complexes però imprescindibles segons el col·lectiu docent. CREDAS, CRP, CREDAV, els serveispsicopedagògics, que per fer-ho entenedor són aquells serveis paral·lels a la docència que tracten la logopèdia, la motricitat, les disminucions o afectacions del comportament i l'atenció, o l'aprenentatge.

Un suport professional als equips docents dels centres escolars, que ha fet possible millorar la qualitat de l'ensenyament i que amb una retallada del 10%, afectarà a la seva eficàcia, i en conseqüència dificultarà el normal funcionament de les aules.

Segons el col·lectiu docent els serveis de suport a l'ensenyament, permeten que nens i nenes amb dificultats o minusvalies pugin gaudir d'una integració en l'ensenyament públic, el que s'anomena educació inclusiva, ja que la coordinació entre aquests professionals i els docents permet  el normal funcionament a les aules. Els equips psicopedagògics fan un seguiment d'aquests nens i nenes i orienten als mestres sobre els tractament que han de tenir aquests escolars, al mateix temps que atenen de forma personalitzada a aquests alumnes en els mateixos centres escolars.

Amb aquesta disminució dels serveis psicopedagògics, d'una banda afectarà a la qualitat de l'ensenyament, ja que es tracta de nens i nenes que necessitaran una atenció especial per part dels mestres i temps que repercutirà en la resta d'alumnat, segons els docents.

Per altra banda l'atenció que reben els nens i nenes, és una garantia per les famílies ja que es tracta d'un serveis que formen part de l'ensenyament públic i gratuït. Amb el nou escenari aquesta atenció i seguiment l'hauran de buscar en el sector privat o a través de la sanitat, per la qual cosa, d'una banda desapareixerà el concepte d'educació inclusiva, i per altra obligarà als pares a tenir una despesa econòmica addicional, que en molts casos no serà assumible per les economies familiars. 

Els docents de la comarca arriben a la conclusió de que aquesta mesura serà una conseqüència més de l'afectació a la qualitat de l'ensenyament català, que s'afligirà a l'increment de ràtios, a la manca d'infraestructures i a la disminució dels equips docents.

Per la seva banda, fonts del Departament d'Ensenyament asseguren que les retallades s'han dut a terme en aquells serveis que estaven més sobredimensionats, i que podien afectar menys a la qualitat del sistema educatiu. Tanmateix, aquesta actuació no significa que s'hagin de suprimir cap dels serveis que duen a terme els equips tècnics de suport. En tot cas els ajustos es faran en les periodicitats del servei, i sempre tenint en compte les prioritats, però en cap cas això significa que les famílies s'hagin de preocupar ni buscar suport extern al sistema públic.

Malestar per les retallades en els serveis educatius del Pla d'Urgell
comentaris