28.10.2021 |

La Diputació de Lleida destinarà més recursos a salut, atenció social i promoció turística i cultural

Fidel al lema de l'actual legislatura, l'ens prioritza els municipis, el territori i les persones i el pressupost que s'aprovarà aquest divendres segueix els criteris de racionalització i austeritat en la despesa corrent.
El president de la Diputació Joan Reñé va presentar el pressupost.
El president de la Diputació Joan Reñé va presentar el pressupost.
La Diputació de Lleida destinarà més recursos a salut, atenció social i promoció turística i cultural

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, acompanyat pel diputat i president de la Comissió d’Economia i Finances, Josep Maria Roigé, han presentat aquest dijous en roda de premsa el projecte de pressupost que ha elaborat l’equip de govern de CiU i CDA per a l’any 2013 i que ascendeix a un total consolidat de 102.558.814,69 euros, un 17,5 % més en relació amb el 2012. Aquest augment és conseqüència d’una major aportació d’ingressos per part de l’Estat espanyol en concepte de participació a la recaptació d’impostos i de l’estalvi de la Corporació, comptabilitzat en 2M€, i, en conjunt, servirà per ampliar el suport que la Diputació dóna als ajuntaments i als consells comarcals. Reñé ha concretat que més d’un terç del pressupost, 36M€, es destinarà, justament, als ens locals, la qual cosa suposa un increment del 20% respecte l’any 2012.

En l'àmbit de la salut, també augmenta la inversió en la millora d'equipaments sanitaris i les accions en salut fins els 16,8M€, 3M€ més que la dotació actual. 

En l'àmbit de l'atenció social, tot i no ser una competència pròpia de l'ens, la Diputació de Lleida essent sensible a les dificultats dels moments actuals incrementarà fins a l'1,6M€ els ajuts directes a iniciatives que porten a terme entitats sense ànim de lucre amb la seva col·laboració com són el Banc dels Aliments o la Fundació Arrels, entre altres, o el departament de Benestar i Família, en concepte d'ajuts d'urgència. 

Quant a la promoció turística, econòmica i cultural de les comarques lleidatanes -la situació econòmica actual ha estat determinant- s'ha dissenyat el pressupost en una major reinversió de recursos en aquestes àrees. Tots els organismes de la institució incrementen el pressupost en una mitjana del 12%.

El Patronat de turisme augmenta un 15% de la seva dotació inicial, que es destinarà principalment a accions per a la captació de nous mercats turístics. També la promoció de l'aeroport Lleida-Alguaire manté la partida del 2012. Pel que fa al Patronat de Promoció Econòmica, per aquest s'ha consignat una dotació de 2,2M€, un 14% superior a l'actual. Es potencia també la promoció econòmica a través de fires i distintius de qualitat en alimentació. 

En l'àmbit de la cultura, s'incrementa la dotació de l'IEI en un 11% fins als 5,9M€ i així s'amplia les diferents línies que aquest ens té establertes. Es mantindran les col·laboracions vigents amb associacions i entitats. Així mateix  es mantindrà la dotació al Museu de Lleida, Comarcal i Diocesà i la de l'Orquestra Sinfònica Julià Carbonell. 

Altres accions incloses, en aquest disseny del nou pressupost -algunes d'elles vigents-  són el manteniment i millora de carreteres, la contenció i centralització de l'adquisició de béns i serveis per al funcionament ordinari de la institució, la qual cosa ha suposat un estalvi de 400.000 euros, o el desplegament de l'administració electrònica.

Finalment, el pressupost 2013 també mantindrà el suport i la col·laboració a l'esport, especialment, de base. 

L'objectiu de la Diputació de Lleida és que l'endeutament es situï per sota del màxim legal, amb un pressupost en el que es preveu una disminució d'aquest endeutament en 9M€ per aquest 2013. Amb aquesta amortització, la institució se situaria en un nivell d'endeutament del 73%, en concret, dos punts per sota del llindar legal màxim establert. També i com a novetat s'ha creat un fons de reserva de 2,5M€  per a actuacions imprevistes, fruit de la Llei d'Estabilitat Financera i Sostenibilitat Pressupostària.  

La Diputació de Lleida destinarà més recursos a salut, atenció social i promoció turística i cultural
comentaris