El TSJC tomba la planta de biomassa al Palau d’Anglesola projectada per Nufri

El litigi ha durat gairebé set anys, que ha acabat amb una sentència favorable a l'Ajuntament del Poal per falta d'una avaluació ambiental en la tramitació del projecte

Manifestació en contra de la construcció de la planta de biomassa.
photo_camera Manifestació en contra de la construcció de la planta de biomassa

L’any 2011 es va iniciar la tramitació d’una planta de biomassa al terme municipal del Palau d’Anglesola i una zona propera al municipi del Poal. El 18 de desembre de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar el pla i el mes d’abril de 2014 es va aprovar definitivament amb el vist-i-plau del Conseller de Territori i Sostenibilitat. Des d'aleshores, durant tota la tramitació hi ha hagut una forta oposició veïnal.

L’oposició va crear la plataforma de veïns 'Salvem el Territori'


L’Ajuntament del Poal, que es trobava proper a la zona on s’havia d’emplaçar la planta, va presentar un recurs per via judicial, així com també empresaris del món agrícola.

Terreny on es projectava la construcció de la planta de biomassa interior

L’Ajuntament hauria demanat diversos informes tècnics d’experts en diferents àmbits, com l’hidrogeològic, d’avaluació ambiental, de biòlegs, de salut i d’advocats, i va decidir presentar recurs contenciós administratiu contra la Generalitat.

L’Ajuntament del Poal al·legava una manca de justificació de la ubicació de la planta, que aquesta podria afectar la salut de les persones properes a ella i que hi havia defectes en la seva tramitació

FERRETERIA-BARO-MARÇ2018Malgrat els motius de nul·litat que demanava l’Ajuntament del Poal no van ser atesos pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la decisió de la sentència ha estat favorable a l’Ajuntament perquè es va ometre el tràmit de l’avaluació ambiental. El Tribunal declara així el Pla Especial de la planta de biomassa nul de ple dret.

Tot i que el TSJC no ha atès els motius de nul·litat que demanava l'Ajuntament del Poal, la sentència ha estat favorable a aquest perquè s'hauria omès el tràmit d'avaluació ambiental

L’Ajuntament del Poal valora molt positivament la sentència favorable, ja que d'una banda, manifesta, posa de relleu que les coses s'han de fer ben fetes, i per tant, dóna un punt de confiança en el sistema judicial i, d'altra banda, creiem que serà bo pel desenvolupament i futur del municipi del Poal el fet que un tema de tanta transcendència es plantegi de forma coherent amb les necessitats del territori i la comarca.

Comentaris