02.07.2022 |
Territoris.cat

Els catalans i les catalanes augmenten el seu consum d'aliments ecològics certificats

Segons el Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics 2020, sis de cada deu catalans han consumit alguna vegada aliments ecològics certificats

ecologic2
Els catalans i les catalanes augmenten el seu consum d'aliments ecològics certificats

El Departament d'Agricultura ha publicat l'últim estudi del Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics, realitzat a partir de 1.600 entrevistes efectuades a la població catalana durant el mes de febrer d'enguany.

Els resultats d'aquest estudi mostren com més del 60% de la població catalana consumeix productes ecològics, tot i que amb una freqüència molt diferenciada. Un 47% ho fa més d'un cop al mes, mentre que els consumidors que ho fan setmanalment ja arriben al 34%. Les persones que en consumeixen diàriament augmenten, gairebé arribant al 8%.

L'augment del consum dels aliments ecològics afecta totes les franges de consum

Els compradors de productes ecològics destinen més import a la compra d'aquest tipus de productes, percentatge que se situa en el 34% de la despesa total en productes alimentaris. La pràctica totalitat dels consumidors d'aliments ecològics enquestats tenen la intenció de seguir consumint aquest tipus de productes en els propers mesos, mentre que un 33% dels consumidors actuals manifesten la intenció d'incrementar el seu consum, especialment de verdures i llegums, carn, i fruita.

Seguint la tendència dels darrers anys, l'estudi mostra la importància que té l'origen local dels productes, un factor cada cop més valorat i demandat pels consumidors ecològics. Gairebé la meitat dels compradors habituals d'aliments ecològics, si no troben un producte ecològic d'origen català, prefereixen comprar-lo d'origen català no ecològic, abans que ecològic procedent d'un altre lloc. 

La principal raó per a comprar aliments ecològics segueix sent la salut, seguida de les raons mediambientals

La verdura i les llegums segueixen sent els aliments ecològics més consumits (en consumeixen el 77% d'aquests consumidors), seguits dels ous (72%), la fruita  (70%), la llet i els derivats làctics (59%), la carn (50%), el pa, cereals i pasta (48%), i l'oli ecològic (32%).

Aquesta compra continua fent-se, principalment, a les botigues especialitzades en productes ecològics (47%), tot i que en aquesta ocasió la compra en hipermercats, supermercats i grans superfícies arriba pràcticament al mateix nivell.

El Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics 2020 té com a objectiu quantificar i qualificar el coneixement i els hàbits de consum d'aliments ecològics dels consumidors catalans i mesurar la seva evolució

Els catalans i les catalanes augmenten el seu consum d'aliments ecològics certificats
comentaris