La llei que rebaixa i congela els nous lloguers complirà mig any en vigor

L’índex de l’Agència de l’Habitatge és la referència per als nous lloguers en zones de mercat tens

Bloc-Pis-Lloguer-foto
photo_camera El cost del lloguer queda vinculat al que estableix l’Índex de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Des del 22 de setembre de l’any passat a Catalunya està en vigor la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, una normativa que rebaixa i congela el preu dels nous contractes de lloguer en zones amb alta demanda d’habitatges, les anomenades zones de “mercat tens”.

Arran d’aquesta nova llei, que aquest març complirà mig any en vigor, el cost del lloguer queda vinculat al que estableix l’Índex de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. D’una banda, els nous contractes s’han de cenyir al preu/m2 de referència. De l’altra, en cas que l’immoble hagi estat arrendat per sota del preu de referència durant els darrers 5 anys, la llei impedeix que el propietari n’apugi el lloguer. Per tant, la nova norma rebaixa els preus que ara estan per sobre de l’Índex i, a més, congela els que s’hi situen per sota. 

Els propietaris amb pocs ingressos, exempts de la limitació

La nova llei contempla exempcions a l’obligatorietat de congelar o rebaixar el preu del lloguer per aquells propietaris amb pocs ingressos. En concret, si la unitat familiar que és titular de l’habitatge té uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que són 1.422,80 euros al mes, pot signar contractes nous amb el preu dels anteriors. En aquest supòsit de pocs ingressos, la Llei també permet que la propietat pugui apujar el preu del lloguer fins a l’Índex de referència, si l’anterior contracte el situava per sota. Aquesta excepció només queda sense efecte si la unitat familiar dels inquilins té uns ingressos inferiors a 1.991,92 euros mensuals, que és 3,5 vegades l’IRSC.

Zones de “mercat tens”

Si la falta d’habitatge està concentrada en barris o districtes, la norma s’hi podrà aplicar sense que afecti la resta del municipi. En qualsevol cas, la congelació i rebaixa del preu dels lloguers requereix una declaració de “mercat tens”.  La iniciativa per fer aquesta declaració pot partir tant de la Generalitat, com dels ajuntaments, els consells comarcals o les diputacions. A Barcelona i el seu entorn, també podran aprovar-la l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana.

Com a mesura d’urgència per mitigar l’efecte de la Covid-19, la Llei va declarar immediatament el “mercat tens” a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i 57 municipis més.

Infraccions amb multes d’entre 3.000 i 90.000 euros

Els criteris per fixar el preu dels lloguers només tenen efecte sobre els nous contractes d’habitatges habituals, però no canvien les condicions dels que estiguin vigents ni tampoc tenen cap efecte sobre les segones residències.

En el cas dels nous contractes signats a partir de l’entrada en vigor de la llei, l’arrendament per sobre del preu de l’Índex, falsejar el preu de referència i no adjuntar-lo al contracte implica sancions lleus, amb multes d’entre 3.000 i 9.000 euros. Si el preu se situa un 20% per sobre de l’import de l’Índex o si el propietari oculta o falseja informació sobre la renda anterior, es tractarà d’una infracció greu, amb sancions d’entre 9.000 i 90.000 euros. 

Comissió de seguiment

El passat gener, el Govern va aprovar la constitució de la Comissió de seguiment de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.La Comissió, prevista en l’articulat de la norma (Llei 11/2020, del 18 de setembre), avaluarà l’impacte de la regulació dels lloguers, en detectarà possibles millores i prepararà un informe anual amb les seves conclusions. Després d’analitzar aquest informe, el Govern l’haurà d’enviar al Parlament, amb l’explicació de les mesures que adoptarà.

Diàleg entre tots els actors

La Comissió està presidida pel Departament de Justícia. És una taula que agrupa tots els actors a l’entorn dels lloguers d’habitatges. Hi participen tant representants de la Generalitat i dels municipis com dels moviments socials en relació amb l’accés a l’habitatge, dels prestadors de serveis immobiliaris i dels col·legis professionals. En concret, hi prenen part els departaments de Justícia; Territori i Sostenibilitat; Empresa i Coneixement; Treball, Afers Socials i Famílies; Vicepresidència, Economia i Hisenda; l’Associació Catalana de Municipis i Comarques; la Federació de Municipis de Catalunya; el Sindicat de Llogateres; la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca; el Consell de l’Advocacia de Catalunya; el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya; el Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya i la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. 

Per a més informació, podeu consultar el web del Departament de Justícia: justicia.gencat.cat.

Comentaris