29.11.2022 |
Territoris.cat

Descens en l'ocupació de persones estrangeres aquest mes de març per l'impacte de la pandèmia

 

Inici de les obres del carrer Prat de la Riba de Mollerussa
Imatge d'arxiu de l'inici d'obres en el carrer Prat de la Riba de Mollerussa
Descens en l'ocupació de persones estrangeres aquest mes de març per l'impacte de la pandèmia

La Seguretat Social va registrar una mitjana de 2.073.929 treballadors estrangers al març, amb un descens de 43.724 ocupats respecte a febrer. Cal assenyalar que l'impacte de la pandèmia de coronavirus en aquest mes es comença a apreciar de manera notòria a partir del dia 12, per la qual cosa la dada d'afiliació mitjana no mostra amb rigor l'ocorregut en el conjunt del mes.

És necessari, per tant conèixer la dada de l'últim dia de març, que expressa amb més fiabilitat, en aquesta ocasió l'evolució de l'ocupació. A 31 de març, el nombre d'afiliats estrangers va ser d'1.966.392, la qual cosa suposa que des del dia 12 es van perdre 174.877.

A conseqüència de la crisi de la COVID-19, el nombre d'afiliats estrangers va descendir en 174.877 entre el 12 i el 31 de març

En concret, el Règim General va registrar un 11,48% menys d'afiliació d'estrangers entre el 12 i el 31 de març. La Construcció va ser el sector que més treballadors d'aquest col·lectiu va perdre, acabant el mes amb un 22,06% menys d'ocupats. 

20200421 excel para publicar

En tot cas, en termes interanuals l'afiliació d'aquest col·lectiu va sumar de mitjana 46.972 actius respecte a març de l'any passat. Això va situar la variació interanual en el 2,32%.

En el conjunt de l'afiliació a la Seguretat Social, els ocupats estrangers van representar un 10,91% del total.
Dels afiliats estrangers a la Seguretat Social al març, 1.293.771 procedien de països de fora de la Unió Europea i la resta (780.158), de països comunitaris. Del total de treballadors forans, 1.161.991 van ser homes i 911.938, dones.

Els grups de treballadors estrangers més nombrosos van ser els de persones procedents de Romania (341.503), el Marroc (268.564), Itàlia (124.580) i la Xina (89.870). Els van seguir els treballadors nacionals de Colòmbia (74.425), l'Equador (69.835), Regne Unit (68.032), Veneçuela (67.676), i Bulgària (62.145). També es van registrar més de 50.000 afiliats procedents de Portugal (55.247).

Per règims i sectors

Per règims, com és habitual, la majoria dels afiliats estrangers es va enquadrar en el Règim General, amb 1.722.011 treballadors (aquesta dada inclou el Sistema Especial Agrari, amb 231.351 ocupats, i el de Llar, amb 166.157). Li segueix el Règim de Treballadors Autònoms, amb 347.584 afiliats, el Règim Especial de la Mar, amb 4.296, i el del Carbó, amb 39.

En concret, en relació al conjunt d'afiliats al Règim General, el col·lectiu d'estrangers va representar un 10,97%. Per sectors, el 42,24% del conjunt dels treballadors afiliats en el Sistema Especial de la Llar van ser estrangers. Igualment, el 30,87% dels afiliats al Sistema Especial Agrari i el 28,81% dels treballadors d'Activitats de les Organitzacions i Organismes Extraterritorials. Destaca també la presència de treballadors procedents d'altres països en Agricultura, Ramaderia, Caça i Pesca (22,40%), Hostaleria (22,44%) i Construcció (16,04%).
En el Règim General, el nombre de treballadors estrangers inscrit ha crescut un 1,87% en l'últim any. La variació interanual és especialment pronunciada en sentit positiu en Activitats Sanitàries (16,01%), Informació i Comunicacions (14,48%), Subministrament d'Energia (14,07%) i Activitats Financeres i d'Assegurances (12,94%). Resten afiliats estrangers en l'últim any els següents sectors: Administració Pública i Seguretat Social obligatòria (-6,82%), Hostaleria (-4,71%), Sistema Especial d'Empleats de Llar (-3,92%), Altres Serveis (-2,98%), Indústries Extractives (-1,83%), Educació (-0,66%) i Construcció (-0,34%).

En termes intermensuals, no obstant això, el Règim General va restar un 2,42% d'afiliats estrangers. A causa de la crisi provocada per la malaltia COVID-19, tots els sectors han perdut afiliats estrangers en l'últim mes, especialment Hostaleria (-6,7%), Altres Serveis (-6,7%), Activitats Artístiques (-5,95%) i Construcció (-5,1%).
Quant al Règim Especial de Treballadors Autònoms, la presència d'ocupats estrangers va ser del 10,69% respecte al conjunt d'autònoms. En el sector de l'Hostaleria, van representar el 19,51% del total, així com van suposar el 18,34% dels treballadors per compte propi en Activitats de les Llars i el 16,22% dels afiliats en Activitats Immobiliàries

Descens en l'ocupació de persones estrangeres aquest mes de març per l'impacte de la pandèmia
comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement