Les empreses Progrés, IQV i Regaber desenvolupen una plataforma per a la digitalització de l'agricultura

VEGGA és una plataforma digital 360° que respon a la necessitat d'acompanyar el productor agrícola en tot el cicle de vida dels seus cultius i finques i ajudar-lo en la selecció de la millor tecnologia digital
Josep Ramon Freixanet Director general de VEGGA
photo_camera Josep Ramon Freixanet Director general de VEGGA

De l'aliança de les empreses Progrés, IQV i Regaber n'ha sorgit la plataforma VEGGA, una eina que preveu contribuir a la digitalització de l'agricultura. El trident empresarial preveu transformar el sector, democratitzar el coneixement agronòmic i l'agricultura digital i així fer més sostenibles, productius i rendibles els cultius i les finques, amb la nova plataforma.

Presentació de la plataforma digita VEGGA
Imatge de la home de la plataforma digita VEGGA

VEGGA és una plataforma digital 360° que respon a la necessitat d'acompanyar el productor agrícola en tot el cicle de vida dels seus cultius i finques i ajudar-lo en la selecció de la millor tecnologia digital. Funcionarà com un marketplace en constant evolució que analitzarà l'àmplia varietat de tecnologies digitals del mercat, les validarà i seleccionarà les que més valor aportin al productor agrícola.

Es tracta d'una eina amb ADN 100% agrícola, creada per experts en agricultura per a agricultors, instal·ladors, assessors i grups agrícoles

Tanca el cercle de la gestió de cultius

VEGGA és la plataforma 360° que digitalitza la gestió agrícola de forma integral i totalment integrada amb les dades dels cultius i finques. La plataforma, el llançament de la qual al mercat tindrà lloc al setembre 2022, oferirà els mòduls de gestió de finques, reg de precisió, control nutricional i gestió de plagues i malalties.

Presentación de la plataforma digital VEGGA en la fira FIMA
Presentación de la plataforma digital VEGGA en la fira FIMA

VEGGA recollirà les dades dels sensors i controladors ubicats a camp que indiquen l'estat de les plantes en l'àmbit de reg, nutrició i sanitat vegetal, i els elements relacionats, com l'estat del sòl i el clima.

D'aquesta manera, l'usuari podrà controlar-ne la gestió i actuar segons les necessitats específiques de cada explotació agrícola de manera unificada a través de qualsevol dispositiu mòbil, enviant automàticament ordres als programadors sobre el terreny.

La plataforma 360° també gestionarà l'explotació agrícola, facilitant el control econòmic i financer gràcies al gestor de finques

En definitiva, amb VEGGA l'usuari tindrà a l'abast en tot moment la informació necessària per prendre decisions en temps real que milloraran la producció agrícola.

   
  

Comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement