L'INS Mollerussa participa en el projecte 'Agricultura 4.0' amb centres de l'Aragó i Navarra

L'aplicació i el desplegament d'aquests nous coneixements i eines d'agricultura de precisió preveu un increment de la rendibilitat de les explotacions agrícoles
Projecte Agricultura 4.0 en el centres de FP ©INSMollerussa
photo_camera Projecte Agricultura 4.0 en el centres de FP ©INSMollerussa
Logos institucionals web

Els centres de Formació Professional constaten la voluntat d'especialitzar la formació per adaptar-la a les necessitats dels sectors laborals, buscant complicitats i recursos que facilitin l'aprenentatge i garanteixi la formació de bons professionals. 

Els instituts Mollerussa, en col·laboració amb els centres CPiFP del municipi aragonès de Movera, i el CI Agroforestal de Navarra participen en el projecte 'Agricultura 4.0', una iniciativa que té com a objectiu experimentar i formar amb les eines i tècniques digitals més actuals aplicades a la producció sostenible d’aliments.

El projecte, impulsat pel ministerio de Educación i Formación Profesional, i finançat amb fons europeus Next Generation, pretén ser un eix vertebrador d’intercanvi d’experiències i coneixements entre els instituts de formació professional agrària de l’estat espanyol.  

Projecte Agricultura 4.0 en el centres de FP ©INSMollerussa
Projecte Agricultura 4.0 en el centres de FP ©INSMollerussa

La finalitat principal és introduir les eines digitals en l’agricultura per a millorar-ne l’eficiència, la rendibilitat i la sostenibilitat ambiental. La durada d'aquest projecte és de dos cursos. La primera fase comprèn la formació del professorat i el disseny de pràctiques amb metodologies didàctiques innovadores; la segona fase suposa realitzar aquestes pràctiques amb l’alumnat dels tres centres participants. Les pràctiques estan orientades a complir els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) que fan referència a la conservació dels recursos hídrics, la preservació de la biodiversitat i la fertilitat dels sòls, la lluita contra la desertificació i la mitigació del canvi climàtic i, la igualtat de gènere.

La competència general d'aquest curs d'especialització consisteix en la instal·lació, posada en servei i manteniment de dispositius i sistemes connectats a xarxes, assegurant la seva funcionalitat i connectivitat, aplicant la normativa i reglamentació vigent, els protocols de qualitat, privacitat, seguretat digital, riscos laborals, i respecte al medi ambient

El projecte ha comptat amb la participació de les empreses Agrarium i Greenfield Technologies, especialitzades en digitalització agrícola i agricultura de precisió, que han sigut els encarregats d'assessorar a l'equip docent que imparteix la formació. Els tècnics han acompanyat en la recollida i gestió de les dades de camp, així com en la presa de decisions sota criteris tècnics en les actuacions ha desplegat en els diferents cultius.

L'aplicació i el desplegament d'aquests nous coneixements i eines d'agricultura de precisió preveu un increment de la rendibilitat de les explotacions agrícoles

Projecte Agricultura 4.0 en el centres de FP ©INSMollerussa
Projecte Agricultura 4.0 en el centres de FP ©INSMollerussa

Els centres participants han consensuat un document que recull les activitats i les conclusions adaptades al projecte curricular de cadascun d'ells, que tenen la voluntat de distribuir en la resta de centres de Formació Professional Agraris en un format que pugui servir com a guia de futurs Tallers pràctics, per tal de garantir la seva utilitat, i aconseguir un major impacte en el sector agrari. 

Col.laboradors web

      

Comentaris