08.08.2022 |

Els Agents  Rurals detecten un gran nombre de carpes mortes a l'Estany d'Ivars i Vila-sana

Carpes mortes a l'Estany d'Ivars i Vila-sana
Carpes mortes a l'Estany d'Ivars i Vila-sana
Els Agents  Rurals detecten un gran nombre de carpes mortes a l'Estany d'Ivars i Vila-sana

Els Agents Rurals detecten al voltant de dues-centes carpes mortes a l'Estany d'Ivars i Vil-sana. Segons els Rurals una circumstància estranya, ja que aquests peixos solen viure en un hàbitat força eutrofitzat com era l'actual de la llacuna del Pla d'Urgell.

Carpes mortes a l'Estany d'Ivars i Vila-sanaAquests símptomes, segons el tècnic, Rafel Rocaspana fan pensar en un principi que es podria deure a la falta d'oxigen hagi pogut produir algun altre tipus de malaltia a la població de peixos, ja que no s'han detectat fongs, ni paràsits, ni lesions, tampoc s'ha detectat falta d'oxigen en les anàlisis. Per altra banda, segons Rocaspana, també es podria deure a un procés natural de la carpa que solen tenir un alt índex de mortalitat a la tardor, però en les quantitats que s'està produint a la llacuna del Pla d'Urgell.

Cal recordar que un equip d'experts amb l'expert Jordi Sargatal al capdavant estant duen a terme un estudi, encarregat per Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, per tal de valorar l'estat de salut de la llacuna i el seu entorn. Amb aquest estudi es volen conèixer les actuacions que s'haurien d'aplicar per tal de millorar la situació ambiental i biològica del parc natural, que no descarta la possibilitat de buidar la manta d'aigua de la llacuna.

En els darrers dies l'aigua de l'Estany desprèn una forta olor, que en part s'atribueix a les carpes i peixos que estan morint. 

Els Agents  Rurals detecten un gran nombre de carpes mortes a l'Estany d'Ivars i Vila-sana
comentaris