29.11.2022 |

L’Àrea Residencial Estratègia de Mollerussa, pendent de resoldre des del 2009

Solsona ha afegit que l’aixecament de l’ARE permetrà als propietaris dels terrenys que en el seu dia van haver de fer una cessió anticipada perquè s’hi preveia una zona d’equipaments escolars, revertir aquesta cessió
Nova gestió pel Bar del complex L'Amistat
Nova gestió pel Bar del complex L'Amistat
L’Àrea Residencial Estratègia de Mollerussa, pendent de resoldre des del 2009

El Ple de l'Ajuntament de Mollerussa té previst aprovar aquest dijous una sol·licitud al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per tal que modifiqui el Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) de Ponent amb l'objectiu de deixar sense efecte la de Mollerussa.

La Generalitat va aprovar l'any 2007 un pla urbanístic, ARE que preveia la construcció de 1.700 habitatges socials, en una superfície de 20 hectàrees entre d'autobusos i el Parc de BombersTerrenys de l'Àrea Residencial de MollerussaSegons l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona la sol·licitud es basa en el fet que les raons que van motivar aquest pla han quedat obsoletes pel fet que les previsions contingudes al POUM vigent ja asseguren suficient reserva per habitatges protegits per fer front a la demanda actual.

Solsona ha afegit que l'aixecament de l'ARE permetrà als propietaris dels terrenys que en el seu dia van haver de fer una cessió anticipada perquè s'hi preveia una zona d'equipaments escolars, revertir aquesta cessió.

La sessió plenària també té previst aprovar l'adjudicació la gestió del bar del complex de L'Amistat a l'empresa General Pasta per un període de vuit anys prorrogable per dos anys més. Aquesta empresa, que també gestiona el restaurant La Tagliatella de la capital del Pla d'Urgell, haurà de realitzar com a contraprestació millores de l'establiment que tenen un valor aproximat de 89.000 euros.

De la inversió total 56.344 euros corresponen a les obres de reforma i adequació de la instal·lació elèctrica en baixa tensió i la resta són millores incorporades per l'empresa com són la renovació dels aparells de climatització tant del bar com de la sala annexa així com la campana extractora i la sortida de fums i el revestiment de pintura.

L’Àrea Residencial Estratègia de Mollerussa, pendent de resoldre des del 2009
comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement