04.07.2022 |
Territoris.cat

Mesures excepcionals per al Mercat setmanal de Guissona de productes de primera necessitat

image copia
Mesures excepcionals per al Mercat setmanal de Guissona de productes de primera necessitat

Considerant que la distribució alimentària humana és un servei essencial, i tenint en compte les mesures i la legislació vigent, L'Ajuntament de Guissona ha modificat les mesures excepcionals enfront la Covid-19 en relació al mercat setmanal, i considera necessari mantenir a partir del proper dijous 9 d'abril el mercat setmanal municipal de Guissona amb 6 parades que abasteixen d'aquest tipus de productes. 

image

En aquest Mercat únicament es permetrà la venda dels següents productes:

-   Alimentació

-   Begudes

-   Alimentació animal

-   Productes higiènics

-   Planter d'horta

A més a més l'Ajuntament ha fet extensiu a través de xarxes socials, un cartell informatiu de les mesures que s'han tenir en compte tant per part de l'Ajuntament, com dels paradistes i usuaris.

Són les següents:

ATENCIÓ EN LA VENDA:

 • No es permetrà tocar els productes, excepte que sigui amb guants d'un sol ús.
 • S'atendrà de forma individualitzada, mantenint l'ordre d'espera amb una separació mínima de 2 metres entre persones.
 • Les persones en espera s'ubicaran apartades de la parada.
 • El temps de permanència ha de ser l'estrictament necessari per a l'adquisició de productes de primera necessitat.
 • No es podran consumir productes en la zona del mercat.
 • S'ubicarà un punt d'entrega de la comanda que permeti una distància de seguretat entre paradista i persona usuària.

PARADES:

 • S'ubicaran amb una separació mínima d'entre 5 i 6 metres cap endavant (enfrontant).
 • Els paradistes hauran d'extremar les mesures preventives seguint les recomanacions del Departament de Salut.
 • Es facilitarà el pagament amb targetes de crèdit enfront el metàl·lic.
 • Els paradistes disposaran de 2 guants posats que usaran diferenciadament per tocar el producte en venda del metàl·lic i duran mascareta.
 • S'ubicaran cartells informatius de les mesures de seguretat en cada parada.

CONTROL D'ACCÉS:

 • Es regularà l'afluència de persones
 • Es controlarà el compliment de les mesures de seguretat i de restricció de venda.
 • S'establiran punts d'accés en determinades vies per accedir a la zona del mercat
 • La resta d'accessos a la zona del casc antic es tancaran amb cinta o tanques, permeten exclusivament el pas a les persones que acreditin amb la declaració responsable de desplaçament per motiu laborals de servei essencial conforme Ordre SND/307/2020.

Mesures excepcionals per al Mercat setmanal de Guissona de productes de primera necessitat
comentaris