06.12.2022 |
Territoris.cat

Disminueixen els fets delictius en les Regions Policials de Ponent i Pirineu Occidental

A la Regió Policial Ponent es van produir 17.647 fets penals, amb una disminució d’1,72% en relació a l’any anterior, i al Pirineu Occidental es consolida la reducció d’un 15% respecte a l’any 2012

Patrulles dels agents dels Mossos d'Esquadra pel territori
Patrulles dels agents dels Mossos d'Esquadra pel territori
Disminueixen els fets delictius en les Regions Policials de Ponent i Pirineu Occidental

Els fets delictius a la Regió Policial Ponent durant l’any 2015 han disminuït un 1,72% en relació al període anterior. Aquestes xifres suposen, en l'evolució global dels darrers quatre anys, una disminució del 9% de fets delictius. Aquesta tendència a la baixa ja es va iniciar l’any 2014 i l’any passat es va continuar mantenint.

Dels 17.647 fets penals que es van produir l’any passat, es van aconseguir resoldre 5.750, la qual cosa suposa el 32,58% del total. Aquest percentatge és lleugerament inferior (-0,71%) en relació al període anterior.

En relació a la taxa de fets penals per mil habitants, la Regió Policial de Ponent presenta una taxa de 48,31 fets, que representa 15,78 punts per sota de la mitjana de Catalunya.

D’altra banda,  la Regió Policial Pirineu Occidental ha enregistrat durant l’any 2015 un total de 2.164 fets penals, mantenint el nombre respecte a l’any 2014 i consolidant la tendència a la baixa dels darrers anys.  Des de l’any 2012 fins a l’actualitat els fets han disminuït un 15,4 %.

A més, continua sent la regió amb la taxa de fets per mil habitants (29,42) més baixa de Catalunya. Concretament, es troba 34 punts per sota la mitjana de Catalunya, que és de 64 fets.

Destaca l’alta resolució dels fets delictius, atès que dels 2.164 fets, s’han resolt 1.017, la qual cosa suposa el 47% del total de fets coneguts.

Pel que fa als delictes contra les persones, a la Regió de Ponent, els fets contra les persones, que representen el 16% del total, disminueixen un 5,46% en relació al període anterior. Al Pirineu Occidental, en aquest àmbit han baixat un 13,86%. Destacant sobretot la reducció dels fets en l’àmbit de la llar: gairebé a la meitat en els de violència habitual i d’un 16,67% en els maltractaments.

Respecte als delictes relacionats amb els metalls, l'any passat van disminuir en 64 casos. Dins d’aquest àmbit s’engloba la sostracció de cable de coure i d’altres materials fèrrics.Si bé de manera global disminueixen aquests fets, especialment els relacionats amb la sostracció de cable de línies elèctriques, ferroviàries així com la sostracció de metalls d’explotacions agrícoles o ramaderes, també s’ha detectat un augment de les sostraccions de cable de telefonia.

Per tal d’aconseguir aquesta reducció, entre altres accions, s’han dut a terme controls, de manera periòdica, als accessos de les deixalleries i s’ha augmentat la vigilància, durant la franja nocturna, en línies elèctriques i telefonia, al seu pas pels municipis més afectats.

 

Disminueixen els fets delictius en les Regions Policials de Ponent i Pirineu Occidental
comentaris