24.10.2021 |
Territoris.cat

Dones de l'Alt Pirineu i Aran al programa de detecció del càncer de mama

Un total de 2.789 dones d’entre 50 i 69 anys de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran van sotmetre’s durant l’any passat a les proves del programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (PDPCM) del Departament de Salut

cancer-mama
cancer-mama
Dones de l'Alt Pirineu i Aran al programa de detecció del càncer de mama

Un total de 2.789 dones d’entre 50 i 69 anys de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran van sotmetre’s durant l’any passat a les proves del programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (PDPCM) del Departament de Salut. La xifra suposa el 83,2% de totes les dones convidades, mitjançant trucada telefònica i carta, a participar en aquest programa que ajuda a detectar precoçment 10 càncers de mama en fase inicial. Entre les dones que no van fer-ho, el 9,5% van declarar haver-se fet la mamografia per altres mitjans, el que suposa una cobertura del 91,03%.

Del total de mamografies realitzades, el 97,6% dels casos entraven en els paràmetres de normalitat i se’ls tornarà a citar al cap de 24 mesos. En un 1,36% dels casos, el resultat va requerir un avançament de la propera mamografia, tot convidant les dones als 6 o 12 mesos, segons el que els radiòlegs del programa indiquessin en cada cas concret. En aquest sentit, 33 dones han estat derivades a la Unitat Funcional de Mama (UFM) per seguir l'estudi i/o el tractament i, d’aquestes, a 10 se’ls ha diagnosticat un càncer en fase inicial, un menys que al 2013, del qual no tenien cap símptoma.

Gràcies al PDPCM aquestes dones han pogut iniciar el tractament en un estadi inicial de la malaltia, quan existeixen més opcions terapèutiques, especialment de les menys agressives (cirurgia conservadora en lloc de mastectomia). El cribratge amb mamografia augmenta les possibilitats de curació dels càncers detectats precoçment i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor entre un 25 i un 35%, segons un estudi. L’índex de detecció és del 3,5 per cada mil dones que participen al programa (l’any 2013 va ser del 3,92 per cada mil). Aquest índex s’adequa als estàndards de qualitat que recomana la Guia Europea contra el càncer.

El programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a la RS Alt Pirineu i Aran està adreçat a totes les dones que tenen entre 50 i 69 anys de les comarques de l’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Sobirà, Alt Urgell i Cerdanya. El programa es desenvolupa a nivell qualitatiu igual que a la resta de Catalunya, però a nivell organitzatiu s’ha adaptat a les peculiaritats del territori, com la creació d’unitats territorials de cribatge als hospitals comarcals.

Dones de l'Alt Pirineu i Aran al programa de detecció del càncer de mama
comentaris