Eradicar la pobresa sense excuses, compromís de la Cimera del Mil·lenni

Fa ja més de deu anys, en el 2000, 189 caps d’Estat i de govern en el marc de la Cimera del Mil·leni celebrada a la seu de les Nacions Unides a Nova York, van subscriure la històrica promesa de posar fi a la pobresa extrema en el món el 2015, treballant junts i assolin els Vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).

Marta Miquel/ Maria Corral

Fa uns quants dies, davant l’evolució de la crisi i contemplant com està afectant la nostra societat, TV3Catalunya Ràdio i la Fundació La Marató de TV3 van decidir portar a terme una acció excepcional: la Marató per la pobresa. La Marató de TV3 és un projecte solidari creat amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics per a la investigació científica de malalties i, alhora, de sensibilitzar la població catalana. En aquesta ocasió i sota el lema «Que ningú no es quedi fora de joc», els diners recaptats serviran per a finançar projectes socials que millorin situacions de pobresa agreujades pel context econòmic actual a Catalunya. Pero com aquesta, hi ha moltes altres iniciatives més.

Fa ja més de deu anys, en el 2000, 189 caps d’Estat i de govern en el marc de la Cimera del Mil·lenni celebrada a la seu de les Nacions Unides a Nova York, van subscriure la històrica promesa de posar fi a la pobresa extrema en el món el 2015, treballant junts i assolin els Vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).

Aquest és el compromís polític més gran en la lluita contra la pobresa, però per aconseguir-ho no «solament» hi estan treballant caps d’Estat i de govern, sinó moltes ONG i entitats que amb la seva feina constant, eficaç i esperançada lluiten des de fa molts anys per una major igualtat de recursos a tots els racons del nostre planeta. A Espanya, amb el desig d’implicar-hi de forma urgent, definitiva i eficient tots els sectors de la societat civil s’ha creat la campanya Pobreza Cero, una aliança de tots els qui creuen en l’eliminació de la pobresa: coalicions ja existents, ONG nacionals i internacionals, grups comunitaris, sindicats, persones individuals, famílies, grups religiosos, activistes, etc.

Però, quins són aquests Vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i quines són algunes d’aquestes emprenedores entitats que ja treballen per assolir-los?

El primer Eradicar la fam. Actualment gairebé mil millons de persones passen gana en el món no per un problema de producció, sinó per una dificultat d’accés. Cal, doncs, reduir a la meitat el percentatge de persones amb ingressos inferiors a un dòlar per dia, aconseguir la màxima i més productiva ocupació i disminuir a la meitat el percentatge de persones que pateixen gana.

Acción contra el hambre és una de les institucions que treballen per assolir-ho.

El segon objectiu del Mil·lenni és l’Educació universal. Entre el 1999 i el 2009, la quantitat de nens no escolaritzats va passar de 106 a 67 milions. Per tant, per a aconseguir l’ensenyament primari universal, els nens de tot el món han de completar un cicle sencer d’ensenyament primari.

La Campaña Mundial por la Educación és una coalició internacional formada per ONG, sindicats de l’entorn educatiu, centres escolars i moviments socials compromesos a garantir l’accés a una educació de qualitat per a tothom abans de l’any 2015.

El tercer és la Igualtat de gènere. El tant per cent de països que inclouen estratègies nacionals per promoure la igualtat entre homes i dones augmentà per primera vegada d’un 32,7, l’any 2008, a un 80,8%, el 2010, però tot i així falta molt per a eliminar les desigualtats a tots els nivells d’ensenyament abans del 2015.

L’Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe és una de les entitats que treballa en aquesta direcció.

El quart és la Salut infantil. Quant ens queda per intentar reduir a dues terceres parts la taxa de mortalitat dels nens menors de cinc anys abans del 2015? Encara força, però podem seguir avançant, com a mínim, en dues direccions: fent front a malalties evitables com la pneumònia, la diarrea i la malària, i invertint en la capacitació i formació de treballadors del camp de la salut.

Salut, qualitat i interculturalitat són els tres principis bàsics de La Red Procosi  l’objectiu de la qual és unir diferents organitzacions de la societat civil boliviana i internacional per contribuir a la millora de la salut de la població més vulnerable.

El cinquè objectiu és la Salut maternal. Cada any, més de mig milió de dones mor a causa de complicacions de l’embaràs i el part, però, tanmateix, entre el 1990 i el 2008, 90 països han aconseguit reduir aquesta mortalitat a un 40%. Queda molt per caminar, però estem en ruta.

La Asociación Matres Mundi és una de les ONG que, amb l’objectiu de millorar la salut maternoinfantil en els països en vies de desenvolupament, treballen des del 1996 i han portat a terme més de cent cinquanta projectes de cooperació, tant a l’Àfrica com a Àsia i a l’Amèrica Llatina.

El sisè objectiu és Combatre el VIH/SIDA i la malària. L’accés a medicaments antiretrovirals va augmentar un 20% entre el 2009 i el 2010 a l’Àfrica subsahariana gràcies a la major disponibilitat de fons i a l’expansió dels principals programes de lluita contra la sida, però l’objectiu és aturar i començar a reduir la propagació d’aquestes malalties abans de tres anys.

Stop Malaria és una entitat més jove, però que també va caminant. Aquest estiu recorreran part del continent africà donant a conèixer un audiovisual amb aquest missatge «no hem d’acceptar la malària com una cosa natural; podem lluitar-hi i tenim les armes».

El penúltim és Garantir un medi ambient sostenible. El 2010, el 89% de la població mundial, 6.100 milions de persones, comptaven amb accés a aigua potable; el 2015, arribarà al 92%.

Alianza por el agua és una iniciativa que vincula les administracions públiques, empreses procuradores d’aigua, centres d’investigació i opinió, entitats socials i ciutadanes de diferents llocs amb l’objectiu de contribuir amb cinc milions de centreamericans pera conseguir uns serveis d’accés a l’aigua amb qualitat i quantitat suficient per a garantir un nivell de vida adequat.

I per acabar, el vuitè objectiu és Fomentar una aliança global per al desenvolupament. L’ajuda als països en vies de desenvolupament ha arribat a un xifra rècord: 129.000 milions de dòlars, però queda lluny de la fita del 0,7% fixada per les Nacions Unides.

Amb el lema «Treballem per un món sense pobreses», el Banc Mundial és una font vital d’assistència financera i tècnica per als països en vies de desenvolupament de tot el món. La seva organització és formada per dues institucions: el  Banc Inter. de Reconstrucció i Foment (BIRF) i l’ Associació Internacional de Foment  (AIF).

Aquesta és només una petita mostra d’iniciatives i entitats que donen fe que, realment, no hi ha excuses per a no treballar d’una manera o altra eradicant la pobresa. Només cal començar per les petites coses de cada dia, per la solidaritat amb qui està més a prop i des d’aquí anar ampliant el nostre radi d’acció.

comentaris