Unió de Pagesos adverteix del balanç negatiu del sector porcí en els últims mesos

El sindicat denuncia que el Govern fa tard en l’aprovació del Decret de fertilització per regular les zones d’alta densitat ramadera i, en canvi, persegueix sense criteri la ramaderia arreu del territori

Granges de porcs en la demarcació de Lleida
photo_camera Imatge d'una granja del sector porcí

D'octubre del 2015 fins al maig del 2016, els ramaders independents (no integrats a grans cases) van arribar a perdre uns 15 euros per animal, unes fortes pèrdues que es deurien a l'augment de la producció (el 2015 s'haurien sacrificat gairebé un 4% més d'animals i amb el pes per animal més elevat dels últims nou anys), al tancament de les exportacions a Rússia i al manteniment i, fins i tot retrocés durant un període breu, del consum intern de carn de porc, segons fonts d'Unió de Pagesos (UP).

D'octubre del 2015 fins al maig del 2016, els ramaders independents van arribar a perdre uns 15 euros per animal

A través d'un comunicat, el sindicat afegeix que del darrer trimestre del 2014 fins avui, s'han perdut 5 cèntims per quilo l'animal viu, amb tot i la remuntada del preu les últimes setmanes. Durant els mesos de preus sota costos de producció, UP, afegeixen, va demanar a les diferents administracions concretar ajuts per aconseguir liquiditat de les explotacions, però tan sols la Comissió Europea va articular el 2015 i el gener del 2016 l'emmagatzematge privat de la carn.Granjes sector porci 1 texte

El grau de proveïment de carn de porc a l'Estat espanyol és de l'ordre del 165,8% el 2015, cosa que implica la necessitat d'exportar i no ha estat fins a l'assoliment de nous mercats emergents que el preu ha remuntat, assenyalen. La Xina i el Japó han augmentat un 200% les exportacions del 2011 al 2015 i durant els primers mesos d'aquest any s'observa que aquesta demanda encara creix, continua el sindicat. Amb tot i això, el 70% de la carn de porc de l'Estat Espanyol s'exporta dins la Unió Europea, essent França, Portugal i Itàlia els principals destins.

La Xina i el Japó han augmentat un 200% les exportacions del 2011 al 2015

D'altra banda, Unió de Pagesos reclama l'actualització immediata del Decret de fertilització i gestió de dejeccions ramaderes que porta gairebé tres anys de retard. Defensa que és aquest l'instrument per regular les zones d'alta densitat ramadera. Ara bé, denuncia que el Govern, sense modificar la normativa vigent, està generant inseguretat jurídica als ramaders a través d'informes desfavorables sistemàtics de l'Agència Catalana de l'Aigua als projectes de granges noves o ampliacions en zones vulnerables, contravenint el criteri vigent d'Agricultura en la definició dels municipis que són excedentaris de nitrogen. Així mateix, afegeixen que la Comissió Territorial d'Urbanisme ha suspès projectes reclamant un informe sobre el compliment dels requisits exigibles per a la implantació de granges noves o ampliacions en zones vulnerables, quan l'Administració ja disposa d'aquesta informació i l'ha aprovat, ja que les granges han hagut d'acreditar aquest compliment en el tràmit ambiental.

A Catalunya hi ha 5.507 explotacions de porcí

Segons fonts del sindicat, a Catalunya hi ha 5.507 explotacions de porcí amb un equilibri entre la producció de garrins, engreix i granges reproductores, cal remarcar que en aquests moments les importacions de garrins a Catalunya es poden considerar nul·les. El 2015 va ser l'autonomia amb major cens i sacrifici de carn de porc de tot l'Estat espanyol, amb un pes del 27% (7.699.746 caps) i un 42% del sacrifici (1.644.170 tones).

Comentaris