L'Institut Joan Brudieu, líder en el foment dels idiomes i un referent en l'incentiu de l'emprenedoria

El gran ventall formatiu que ofereix l'Institut Joan Brudieu, i el més gran al Pirineu, el converteix en un centre educatiu de referència,

brudieu-portada0
photo_camera El gran ventall formatiu de l'INS Joan Brudieu l’ha convertit en un centre educatiu de referència al Pirineu

L’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell és un dels sis instituts fundats a Catalunya l’any 1933, durant la Segona República, també coneguda com la dels mestres. Quatre generacions s’han format a l’institut urgellenc. Durant més de 80 anys d’activitat del centre hi han exercit més de 650 professors i hi han estudiat més de 19.000 alumnes. 

Als anys 60, la Seu era la ciutat de l’estat espanyol amb el percentatge més alt universitari. I, actualment, és l’institut més gran del Pirineu i compta amb una àmplia oferta educativa que s’ha anat ampliant i adaptant a la realitat de l’entorn any rere any, amb un increment constant de l’activitat internacional (amb intercanvis d’estudiants, projectes europeus…) i el treball en l’àmbit cultural tant en les activitats escolars com en les extraescolars amb excursions, sortides culturals, concursos, etc.

Avui el centre que dirigeix el professor Xavier Falcó, ofereix la possibilitat de cursar estudis d’ESO, Proves anuals per completar ESO, Batxillerat, Formació professional, Curs formació específic accés a CFGS, Orientació acadèmica, Proves d'accés CF, IOC-Estudis a distància, Serveis FP, Acredita't i Portuguès a l'institut.

Aquest gran ventall formatiu l’ha convertit en un centre educatiu de referència al Pirineu, que compta amb una àmplia xarxa de transport i de menjador escolar gratuït, gestionada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell per tal de garantir l’accés formatiu a tots els veïns de l’Alt Urgell. 

Però més enllà de l’oferta educativa i dels serveis de transport i de menjador escolar, l’IES Joan Brudieu destaca per dues propostes educatives específiques: 

-Un profund treball en l’àmbit dels idiomes a l’ESO.

-I en els Cicles Mig i Superior, l’incentivació de projectes empresarials individuals i col·lectius de creació d’empreses en el terreny de l’emprenedoria.

Destaca el Concurs d’Idees Emprenedores o la Fira de Productes i Serveis. Aquests dos elements formatius tenen un paper fonamental en l’evolució educativa actual, igual que el tenen altres propostes com la de la Coral i Orquestra de l’Institut que reuneix més de 200 alumnes amb la música com a element central i que s’ha convertit en un element d’identitat i identificatiu del centre. Una coral i orquestra que amenitza els principals actes públics de l’escola i que té una intensa activitat tant a l’interior del centre com en concerts extraescolars i actuacions arreu del territori. 

Evolució dels estudis

A partir del curs 1996-1997 s’inicien els estudis d’Educació Secundària Obligatòria, amb els nivells de 1r i 3r, que es completen el curs següent amb 2n i 4t. A partir de 1998-1999 s’inicia el Batxillerat – LOGSE, amb les quatre modalitats previstes, inclosa l’Artística, la gran novetat. I a partir del curs 1999-2000 s’inicien, per primera vegada a l’Institut, estudis de Formació Professional, amb els estudis de grau mitjà de «Comerç», de 1400 hores, de la família professional de COMERÇ I MÀRQUETING.

Posteriorment, aquesta oferta d’estudis professionals s’ha anat ampliant i modificant fins a arribar al curs 2009-2010 en què es tenen consolidats quatre cicles formatius de grau mitjà i dos cicles formatius de grau superior de quatre famílies professionals diferents, i el Curs de Preparació a la Prova d’accés a CFGS. 

El curs 2002-2003 es va posar en marxa el cicle formatiu de grau mitjà «Cures auxiliars d’infermeria», de la família professional de SANITAT, de 1400 hores. El curs 2004-2005 es va iniciar el cicle formatiu de grau mitjà «Explotació de sistemes informàtics», de 2000 hores, de la família professional d’INFORMÀTICA. 

El curs 2006-2007 es va iniciar el cicle formatiu de grau mitjà «Atenció sociosanitària», de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT.

A partir del curs 2007-2008, s’intenta donar un nou impuls als estudis de formació professional a la Seu d’Urgell, en concret, i a l’Alt Urgell, en general, i, a partir de la promulgació del decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica, a l’Institut Joan Brudieu es proposen noves propostes organitzatives dels estudis de formació professional en el grau mitjà, molt més atractives per a l’alumnat de la nostra comarca pirinenca.

Apareix el cicle formatiu de grau mitjà «Gestió administrativa», de 1300 hores, de la família d’ADMINISTRACIÓ, en substitució del cicle formatiu de grau mitjà «Comerç», de 1400 hores, de la família de COMERÇ I MÀRQUETING. Aquest cicle, conjuntament amb el ja existent d’«Explotació de sistemes informàtics», de 2000 hores, de la família d’INFORMÀTICA, conformen la nova proposta conjunta d’organització singular, amb un total de 2880 hores, a realitzar en dos cursos escolars i un trimestre. 

Paral·lelament, també es proposa una organització singular amb els altres dos cicles formatius de grau mitjà existents: el cicle formatiu de grau mitjà «Cures auxiliars d’infermeria», de la família professional de SANITAT, de 1400 hores; i el cicle formatiu de grau mitjà «Atenció sociosanitària», de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT; amb un total de 2600 hores, a realitzar en dos cursos escolars. 

Aquest mateix curs escolar 2007-2008, l’Institut Joan Brudieu recupera de nou la impartició dels cicles formatius de grau superior amb l’inici del cicle «Administració de sistemes informàtics», de 2000 hores, de la família professional d’INFORMÀTICA.

També en aquest curs escolar 2007-2008 s’inicia el «Curs de Preparació a la Prova d’Accés de Cicle Formatiu de Grau Superior». Al curs 2008-2009, l’oferta de cicles formatius de grau superior s’amplia amb l’inici del cicle «Educació infantil», de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT.

En el curs 2009-2010, en el marc del desplegament de la Llei Orgànica d’Educació de 3 de maig de 2006 (LOE), s’inicia la implantació progressiva de les noves titulacions de formació professional.

En el cas de l’Institut Joan Brudieu s’inicia substituint el cicle formatiu de grau mitjà «Explotació de sistemes informàtics», de 2000 hores, de la família professional d’INFORMÀTICA, per la nova titulació «Sistemes microinformàtics i xarxes», de 2000 hores, de la nova família professional d’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS. Amb aquest canvi es produeix una reorganització de la proposta conjunta d’organització singular existent, ara amb la nova titulació LOE, amb un total de 2874 hores.

I, en aquest mateix curs 2009-2010, també es produeix la substitució del cicle formatiu de grau superior «Educació infantil», de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT, pel nou títol, amb el mateix nom, «Educació infantil», de 2000 hores, de la mateixa família professional. 

Al curs 2010-11, toca el torn al cicle formatiu de grau mitjà «Gestió administrativa», de 1400 hores, de la família professional d’ADMINISTRACIÓ, per la nova titulació, amb el mateix nom, «Gestió administrativa», però ara de 2000 hores, de la família professional d’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ. Amb aquest canvi es produeix una nova reorganització de la proposta conjunta d’organització singular existent, ara amb les noves titulacions LOE, amb un total de 3140 hores.

I, en aquest mateix curs 2010-2011, també es produeix la substitució del cicle formatiu de grau superior «Administració de sistemes informàtics», de 2000 hores, de la família professional d’INFORMÀTICA, pel nou títol, «Administració de sistemes informàtics en xarxa», de 2000 hores, de la família professional d’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS.. 

A partir del curs 2012-13, es produeix la substitució del cicle formatiu de grau mitjà «Atenció sociosanitària» de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT, per la nova titulació LOE, amb el nom de «Atenció a persones en situació de dependència», de 2000 hores. Amb aquest canvi es produeix una reorganització de la proposta conjunta d’organització singular existent, ara amb la nova titulació LOE, amb un total de 2607 hores. L’Institut Joan Brudieu ha estat autoritzat a impartir conjuntament en tres anys els cicles formatius de grau mitjà de «Atenció a persones en situació de dependència » i de «Cures auxiliars d'infermeria». 

També a partir del curs 2012-13 s'inicia a l'Institut la impartició del cicle formatiu de grau superior «Desenvolupament d'Aplicacions Web» en règim d'alternança amb el cicle de grau superior «Administració de sistemes informàtics en xarxa». Ambdós cicles tenen un primer curs amb Unitats Formatives i/o Mòduls Professionals comunes, mentre que el segon curs és específic de cada cicle. En règim d’alternança, l’alumnat inicia el primer curs amb un títol (per exemple, DAW) que finalitza el segon any. Quan acaba el segon any, aquest alumnat pot optar a obtenir un segon títol, tot inscrivint-se en el segon any d’aquest segon títol (en aquest cas, ASIX) que prèviament ha fet la seva singladura en el primer curs l’any anterior. 

També al curs 2012-13, el Curs de Preparació a la Prova d'Accés, que s'impartia des del curs 2007-08, canvia de nom i d'estructura, a partir de la normativa vigent en què canvien les condicions d'accés a la formació professional. Ara s'intitula «Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior», amb 20 hores de curs (11 hores de la part comuna, 8 hores de la part específica i 1 hora de tutoria).

A partir del curs 2007-2008, s’inicien, progressivament, els estudis de secundària i batxillerat d’acord amb la Llei Orgànica d’Educació de 3 de maig de 2006 (LOE): S1 i S3 (2007-2008); S2, S4 i B1 (2008-2009); i B2 (2009-2010). La novetat radica en la transformació de les quatre modalitats del batxillerat-LOGSE a tres modalitatsHumanitats i ciències socials, Ciències i tecnologia, i Arts (via d’arts plàstiques, imatge i disseny). 

A partir del curs 2009-2010, amb l’aplicació de la Llei Catalana d’Educació de 2009 (LEC) es canvia la nomenclatura de l’Institut: deixa de ser Institut d’Educació Secundària per passar a nomenar-se Institut Joan Brudieu . 

El curs 2009-2010, l’Institut obté la certificació ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat, atorgada per l’empresa certificadora Applus. Al llarg del curs 2012-2103 l'Institut Joan Brudieu va obtenir de nou la certificació ISO 9001:2008 de gestió de qualitat per un període de tres anys més i actualment es treballa en una nova certificació de qualitat.

Més informació: 

Institut Joan Brudieu c/ Iglesias Navarri, 27 - Tf: 973 35 04 03

http://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/intranet/

https://www.youtube.com/user/iesjoanbrudieu

https://plus.google.com/photos/116002158147758864909/albums?banner=pwa

Comentaris