30.11.2021 |
Territoris.cat

La gestió de residus, ensenyament i benestar social prioritats del Consell de les Garrigues

El pressupost del Consell Comarcal de les Garrigues per a aquest 2020 ascendeix a 6.581.720 euros, només un 5,89% inferior respecte al de 2019 degut a la finalització, l’any passat, de les obres d’ampliació de l’abocador comarcal de residus

Consell Comarcal Garrigues crespo negre (1)
Seu del Consell Comarcal Garrigues
La gestió de residus, ensenyament i benestar social prioritats del Consell de les Garrigues

El Consell Comarcal de les Garrigues afronta l'exercici econòmic del 2020 amb una previsió de 6.581.720 euros, una xifra que es distribuirà majoritàriament en gestió de residus, ensenyament i benestar social.

Una partida d'1.316.300 d'euros es destina a la gestió de residus, que inclouen la gestió del servei de recollida i tractament de residus, l'obra per a l'ampliació i millora de la deixalleria de les Borges Blanques, la recuperació de la deixalleria mòbil i la construcció d'una petita planta de compostatge de fracció vegetal i restes de poda.

En l'àrea d'ensenyament el Consell Comarcal de les Garrigues hi destinarà 1.133.950 d'euros, i pel que fa a benestar social, la xifra serà de 674.500 euros

Cal destacar, també, una actuació de renovació de l'enllumenat públic amb l'objectiu de millorar l'estalvi energètic en els quatre municipis de la comarca que s'hi han acollit: l'Albagés, Granyena de les Garrigues, els Omellons i el Vilosell. Aquesta actuació és finançada en un 50% per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), un 25% per la Diputació de Lleida i l'altre 25% assumit pels municipis. El dia 20 de gener es van publicar els plecs de clàusules de la licitació per a la redacció del projecte.

En segon terme, el 39% dels ingressos ordinaris, que representen 2.549.320 d'euros, s'assignaran a despeses de personal de totes les àrees, incloent-hi el personal de diversos programes del SOC: el programa Treball i Formació, per a reforçar els equips municipals de la comarca per als municipis que s'hi han acollit; el Pla Estratègic Comarcal, per a tres agents d'Ocupació i Desenvolupament Local, i el programa de Garantia Juvenil, per a una referent d'Ocupació Juvenil, entre altres.

La partida de transferències corrents a beneficiaris de benestar social (urgència social, pobresa energètica, projecte Baldufa, teleassistència, entre altres), entitats benèfiques i fundacions, ajuts de menjador escolar, entre altres aportacions, és de 355.010 euros

El president del Consell Comarcal de les Garrigues, Jaume Setó i la corporació comarcalPel que fa als ingressos, es preveuen unes transferències corrents, a través dels convenis finalistes i liquidacions amb altres administracions, per valor de 5.992.020 euros. La resta d'ingressos, per valor de 589.700 euros, es preveuen a través de taxes i altres ingressos.

En aquest pressupost no s'inclou la previsió d'inversions del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, ja que no se sap amb seguretat si es podrà executar aquest any 2020. En el cas d'acabar essent concedits, suposaran un total de 263.220,47 euros. Aquesta actuació suposarà millores en l'accessibilitat i els serveis que presta el Consell Comarcal a municipis i usuaris. Aquestes inversions i d'altres que puguin sorgir durant l'exercici, s'incorporaran als pressupostos en el moment que siguin reconegudes.

La gestió de residus, ensenyament i benestar social prioritats del Consell de les Garrigues
comentaris