22.05.2022 |

l'EA de Manresa el primer centre de l'Estat en impartir el Grau Superior de Paisatgisme i Medi Rural, Perfil professional Agroecològic

Segons el director de l'EA de Manresa, Ernest Valls, les sortides del cicle mitja estaven dirigides al treball en finques o explotacions pròpies, però calia un grau més exigent de coneixements i especialització i amb un perfil de gestió   
Treballs en les finques Can Poc Oli - WEB
Treballs en les finques Can Poc Oli - WEB
l'EA de Manresa el primer centre de l'Estat en impartir el Grau Superior de Paisatgisme i Medi Rural, Perfil professional Agroecològic

En el marc de l'oferta formativa de cicles professionals, cada cop és més important donar resposta a la demanda dels sectors empresarials, una complicitat imprescindible per poder garantir la incorporació laboral de les noves generacions d'estudiants. En aquest sentit, és rellevant tenir en compte el paper del Servei de Formació Agrària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). Centres que des de fa mig segle treballen en paral·lel als sectors agrari, ramader i alimentari, i en aquest període s'han convertit en eina col·laborativa del desenvolupament dels sectors.

Els estudis de les Escoles Agràries es caracteritzen per oferir una formació professional personalitzada, pràctica i en permanent adaptació a les noves tendències i necessitats del sector

Edifici Fundació Universitària del Bages - WEB
Edifici Fundació Universitària del Bages - WEB

Tot això és gràcies a la configuració de grups reduïts d’alumnat, l’alta qualificació i tecnificació dels equips directius i del professorat. Cal afegir les col·laboracions que estableixen amb empreses i professionals en actiu del sector, les visites tècniques a empreses i explotacions agropecuàries i el preu públic dels estudis.

Escola Agrària de Manresa

Amb aquest afany de servei l'Escola Agrària de Manresa ha obert pel pròxim curs 22-23 el Cicle Superior de Paisatgisme i medi rural amb perfil professional d’agroecologia i acció climàtica. Es tracta d'una nova proposta no tan sols dirigida a estudiants, sinó també com a formació continuada de professionals del sector, tal com explica el director del centre, Ernest Valls.

Pràctiques topografia finca Can Poc Oli - WEB
Pràctiques topografia finca Can Poc Oli - WEB

L'EA de la capital de Bages ha dirigit la seva oferta formativa a les àrees de producció ecològica, acció climàtica i energies renovables, de les quals ja impartia un grau mitjà, però va ser el mateix sector, que demanava una especialització, un perfil més professional. Segons detalla Ernest Valls, les sortides del cicle mitja estan dirigides al treball en finques, cooperatives, operadors de maquinària agrícola o explotacions particulars, però calia un grau més exigent de de coneixements especialització i amb un perfil de gestió.   

El centre va acordar amb el departament d'Educació reconvertir el cicle de Paisatgisme i medi rural, que ja s'imparteix en altres centres del país, amb un nou perfil d’agroecologia i acció climàtica, únic a l'Estat.

Una reducció de 400 hores de les 1.300 genèriques que contempla la formació, dedicades específicament a la ramaderia lligada a la terra, acció climàtica, transformació i elaboració de productes o la dinamització del sector rural, en l'àmbit de la formació reglada

Treballs en les finques Can Poc Oli - WEB
Treballs en les finques Can Poc Oli - WEB

Pel que fa a la formació continuada, Valls destaca que es tracta d'una oferta que varia d'any en anys, en funció de la demanda. Es poden fer cursos de trenta o quaranta hores sobre fitosanitaris o control de plagues en explotacions hortícoles ecològiques, o elaboració de formatges, per posar uns exemples afegeix Valls. També són possibles jornades tècniques d'un dia, amb la participació d'experts en una temàtica concreta de divulgació o transferència tecnològica.

El director de l'EA de Manresa creu que les 22 places que s'han creat per aquest primer curs, es pugui cobrir amb alumnes del cicle mitjà que vulguin evolucionar a formació superior, no tan sols del centre del Bages, sinó també dels 7 instituts de la resta de Catalunya que imparteixen aquesta formació.

Construcció biocliàtica finca Can Poc Oli - WEB
Construcció biocliàtica finca Can Poc Oli - WEB

L'Escola Agrària de Manresa comparteix dos equipaments, part de la docència, informàtica i laboratoris i administració en l'edifici de la Fundació Universitària del Bages a Manresa. I es completa a Can Poc Oli -a l'anella Verda de Manresa-, una finca de cinc hectàrees en les quals al marge de la docència, si troben el parc de maquinària, tallers, hivernacles, sistemes de reg, estació meteorològica, entre altres.

Ernest Valls, destaca que la formació DUAL ha sigut la manera de prestigiar la Formació Professional adaptant-la a la demanda del sector empresarial, els alumnes participen, s'integren i experimenten en l'entorn laboral, real

Ara per ara no podem donar resposta a tota la demanda de professionals, d'una banda, perquè els estudiants segueixen estudis superiors o universitaris

Acció climàtica EA Momresa - WEB
Acció climàtica EA Momresa - WEB

Valls afegeix que un dels reptes del nou cicle professional és poder posar en contacte a propietaris d'explotacions que no tenen relleu generacional, però que pel contrari són viables. La jubilació d'aquestes persones, provocarà el tancament de finques que estan contribuint a mantenir la sobirania alimentària del país. Empreses familiars que a sobre són rendible econòmicament, per aquest motiu Valls considera que seria important poder aconseguir aquest relleu generacional a través de joves o persones amb formació en el sector, sorgits de les Escoles Agràries.  

l'EA de Manresa el primer centre de l'Estat en impartir el Grau Superior de Paisatgisme i Medi Rural, Perfil professional Agroecològic
comentaris