Comencen les obres de reposició de la xarxa d’aigua i del clavegueram d'Aitona

L'alcaldessa Rosa Pujol visita les obres
photo_camera L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol visita les obres

L’Ajuntament d’Aitona ha iniciat les obres de repavimentació, substitució de les canonades de la xarxa general d’aigua potable i substitució de la xarxa de clavegueram en un tram del carrer del Portal, en concret el tram comprès entre el carrer de la Vall i el número 24 del mateix carrer del Portal. El mal estat que presenta aquest via, una de les principals vies de sortida del municipi des del casc antic, ha obligat l’Ajuntament a refer-lo de nou. Es tracta d’una obra important, amb un cost de 60.000 euros, dels quals una part ha estat subvencionada per la
Diputació de Lleida.

Carrer del Portal d'AitonaL’actuació consisteix, en primer lloc, a substituir les dues canonades existents de la xarxa
general d’aigua potable per una nova canonada de polietilè de 110cm de diàmetre
. També se
substitueix la xarxa general de clavegueram
, ja que es tracta d’una canonada de formigó que
pateix moltes fuites i provoca assentaments al vial. S’hi construiran dos pous de registre, un per connectar el tram a substituir amb la xarxa existent provinent del carrer Costa i un pou intermedi.

Aquesta actuació també s’aprofitarà per repavimentar aquest tram de via i millorar el seu estat,
ja que actualment presenta molts pedaços i talls a conseqüència de les reparacions puntuals que
s’han anat fent en les canonades de la xarxa general d’aigua potable i de la xarxa general de
clavegueram. Així mateix, l’obra també contempla l’enderroc de la vorera i la construcció d’una
plataforma única amb llamborda de formigó i amb pendent cap al centre del carrer per tal de
conduir les aigües pluvials.

Segons l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, són unes obres necessàries degut a l’important
degradació que ha patit la via en els últims temps: El mal estat que presenta el carrer del Portal
en aquest tram afecta la seguretat i confortabilitat dels veïns i del trànsit rodat. Calia fer una obra integral que solucionés definitivament els problemes que s’hi han produït en els últims anys per tornar a tenir el carrer en bones condicions
.

Comentaris