27.11.2022 |
Territoris.cat

Col·loqui amb Mònica Terribas sobre el tractament de la discapacitat en els mitjans de comunicació

En el decurs del col·loqui va quedar pales que existeix una percepció diferent en els mitjans de comunicació entre les persones amb diversitat funcional i amb malalties mentals

Col·loqui amb Josep A. Pérez, Domingo Garcia, Josep Lavín i Jordi Latorre, Asteri Ruíz i Alvaro Torreros
Col·loqui amb Josep A. Pérez, Domingo Garcia, Josep Lavín i Jordi Latorre, Asteri Ruíz i Alvaro Torreros
Col·loqui amb Mònica Terribas sobre el tractament de la discapacitat en els mitjans de comunicació

Com a gran comunicadora, Mònica Terribas va reconèixer que els mitjans de comunicació tendeixen a tractar amb condescendència a les persones amb discapacitat, per cert una paraula que segons els experts en aquest àmbit hauria de passar a anomenar-se diversitat funcional. Els mitjans encara els és difícil superar la barrera entre la persona objecte i la persona subjecte, per la qual cosa en la majoria dels casos la informació sobre aquest col·lectiu tendeix a tenir un cert paternalisme.

Col·loqui amb Josep A. Pérez, Domingo Garcia, Josep Lavín i Jordi LatorreMònica Terribas coneix de prop l'entorn de les discapacitats, i tot de la seva sensibilitat, reconeix que en alguna ocasió s'ha dirigit a l'objecte més al subjecte. Per altra banda l'àmbit de la diversitat funcional i les malalties mentals continuen forma'n part, més de les seccions de societat que no pas de l'entorn en el qual actua la persona, origen de la notícia, i això és el que s'ha d'evitar.

Per a Terribas, tots els mitjans públics i privats es mouen per mercantilisme, per molta sensibilitat que s'hi vulgui dedicar, per la qual cosa al final el que mana és l'audiència, i aquí és on es pot influir per tal que els àmbits de la societat més opacs puguin tenir la seva cota de protagonisme i normalitat.

Del col·loqui també es va desprendre que l'àmbit de la diversitat funcional, el cas que tracta Acudam, compta amb una major acceptació, normalitat o integració del que poden ser les malalties mentals. L'entorn social i familiar de la diversitat funcional fa anys que s'ha projectat a la societat, ha acceptat com a normal la integració en tots els àmbits. Al contrari les malalties mentals, han començat a ser reconegudes més recentment, bé sigui perquè la recerca mèdica en té més coneixement o perquè els entorns han renunciat al proteccionisme de les persones afectades.

Acudam - Monica TerribasLes persones amb discapacitat tan sols intenten que se'ls reconegui per les seves capacitats, o la seva personalitat i que l'àmbit de la diversitat no afecti l'hora d'explicar actituds, reptes, i assoliments, personals o col·lectius.

La conferència de Mònica Terribas i el posterior col·loqui el va organitzar l'associació Acudam i també hi van paricipar l'alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, el director de l'ONCE Domingo Garcia, el president de Salut Mental Lleida, i regidor de Mollerussa Josep Lavín, el tècnic d'ACUDAM, Alvaro Terreros, la treballadora d'ACUDAM Asteri Ruíz i el periodista i director del diari digital Territoris.cat Josep Anton Pérez.

Col·loqui amb Mònica Terribas sobre el tractament de la discapacitat en els mitjans de comunicació
comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement