Es destinen 1,4 MEUR de l'impost turístic a plans de foment territorial a través d'ens locals de Lleida

Els diners serviran per crear o rehabilitar infraestructures i espais turístics, recuperar itineraris, millorar la senyalització o donar suport a algunes iniciatives

pallars2
photo_camera Les subvencions han propiciat que es posin en marxa projectes per valor de més de 13,5 milions d'euros

El Govern ha concedit enguany 1,4 milions d'euros en subvencions a diferents ens locals de Lleida, amb l'objectiu de donar suport al desenvolupament de diferents plans de foment territorial del turisme. Aquests diners serviran per crear, rehabilitar i millorar infraestructures turístiques; recuperar o crear itineraris turístics; renovar senyalització turística existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais turístics; i crear productes turístics innovadors que generin un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat, entre d'altres. Aquests ajuts s'han finançat gràcies als ingressos generats per l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), i tenen com a objectiu millorar la competitivitat de les destinacions turístiques lleidatanes. Des del 2014 s'hauran subvencionat a Lleida 15 projectes amb un import total de 4,1 milions d'euros.

En total han estat 6 subvencions que s'han destinat per una banda, a la dinamització turística de l'entorn del riu Noguera Pallaresa; a la comarca del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà; a millores pel foment de turisme de Sort com a destinació turística esportiva i familiar; a la millora de l'accessibilitat del turisme cultural a la Balaguer Medieval; a Ponent Actiu: projecte de creació d'itineraris turístics i senyalització de punts d'interès; i al pla d'acció certificació Starlight Montsec – 2.

Des del 2014 – any en què es van posar en marxa els plans de foment territorial – i fins al 2016, la Direcció General de Turisme haurà subvencionat a Lleida 15 projectes amb un import total de 4,1 milions d'euros

Enguany, la Generalitat subvenciona fins el 50% dels projectes presentats amb un màxim de 400.000 euros. Aquests ajuts es finances gràcies als ingressos generats per l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). L'objectiu d'aquests ajuts ha estat posar al servei dels ens locals lleidatans un programa de subvencions per afavorir que les destinacions turístiques lleidatanes millorin la seva competitivitat.

Aquesta línia d'ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya: apostar per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d'ocupació al servei de la ciutadania.