La Diputació obre un pla estratègic per definir el futur del turisme a Lleida

La sessió ha permés situar  els punts forts i els punts febles del sector turístic de les comarques de Lleida mitjançant l'esquema DAFO.
photo_camera La sessió ha permés situar els punts forts i els punts febles del sector turístic de les comarques

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, ha obert un procés de reflexió i de generació de coneixement compartit destinat a definir el model de desenvolupament turístic de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida, en el qual es marquin unes línies estratègiques i uns objectius a mitjà i llarg termini, com també l’estructuració d’un pla d’accions realista, fidel als paràmetres establerts envers l’horitzó de l’any 2022.

El pla s'adreça definir la realitat actual i les necessitats del turista que arriba al territori, a fi de poder cobrir les seves expectatives pel que fa a serveis o activitats i a més, vol concretar també quin tipus de client s'adequa a l'oferta, optant sempre per un turista responsable amb un enfocament particular en l’impuls de l’activitat productiva i del mercat laboral vinculat


El Pla d’Estratègia Turística de la demarcació de Lleida 2018-2022 que lidera el Patronat de Turisme de la Diputació s’està duent a terme amb la participació de tots els agents turístics, públics i privats, del Pirineu i les Terres de Lleida mitjançant entrevistes individuals, reunions de treball i enquestes puntuals sobre diferents aspectes de la realitat turística de la nostra demarcació, com també en comparació amb altres destinacions competitives del nostre entorn.

Enoturisme en les finques del celler Clos PonsDe les diferents fases que inclou aquest Pla Estratègic, ja està finalitzada la fase d'anàlisi i diagnosi, que ha servit per obtenir una visió del panorama general del sector turístic. En aquesta primera fase s'han analitzat diversos aspectes relatius a la situació actual del turisme, considerant en tot moment els estudis que porten a terme regularment les diverses institucions i entitats vinculades al sector. També s'han analitzat acuradament, mitjançant una enquesta a diferents representants del sector, tant l'oferta com la demanda.

Ara s’ha iniciat la fase de formulació estratègica i el Pla d’Accions mitjançant un procés participatiu amb reunions amb representants del sector públic i privat de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida, que ha de servir per unificar criteris, sumar esforços i optimitzar recursos tenint en compte la diversitat del territori, els serveis, les activitats i l’oferta. Aquest Pla Estratègic s’elabora tenint en compte les diferents dimensions territorials de la destinació de Lleida amb les seves diverses marques i territoris turístics, com també el posicionament de la demarcació lleidatana en el context de la destinació de Catalunya i també en el context estatal i internacional.

La Diputació de Lleida ha acollit aquest matí la primera de les reunions participatives amb els representants del sector, a la qual hi ha assistit una quarantena d’empresaris i representants del sector turístic, tant públic com privat

Durant l’acte de presentació de la sessió de treball el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha destacat que es tracta d’un pla ambiciós que ha de servir perquè tots els agents implicats participin alhora de definir les línies estratègiques de futur del sector turístic a la demarcació de Lleida. Alegre també ha apuntat que aquest és el primer pla d’aquestes característiques que engega el Patronat de Turisme.

Aquest dimecres ha tingut lloc una segona reunió a la localitat de Rialp.​

Comentaris