Set de cada deu joves espanyols d’entre 20 i 29 anys viuen amb els pares, segons un estudi de Fundació la Caixa

 
La col·lecció d'Estudis Socials de la Fundació la Caixa fa palès que la crisi econòmica accentua el retard de l’emancipació i la independència econòmica dels joves. Set de cada deu joves espanyols d'entre 20 i 29 anys viuen amb els pares.
photo_camera L'estudi que es va presentar a CaixaForum Madrid.

Aques dimarts la Fundació la Caixa ha presentat el volum número 34 de la col·lecció d'Estudis Socials, en un acte que ha tingut lloc a CaixaForum Madrid, i en el que hi han participat Jaume Lanaspa director de la Fundació, Rosa Maria Molins directora de l'Àrea de Beques i Almudena Moreno, coordinadora de l'estudi i doctora en Sociologia.

L’informe exposa la situació actual dels joves a Espanya en comparació amb la d’Europa. En aquest sentit, posa de manifest que la conjuntura econòmica actual accentua el model espanyol d’emancipar-se tard, on la família d’origen desenvolupa un paper fonamental per neutralitzar el risc d’exclusió social. La difícil conjuntura econòmica accentua la pauta del fet d’emancipar-se tard entre els joves espanyols. A Espanya, actualment abandonen la llar familiar a l’entorn dels 29 anys mentre que, en països com Finlàndia, als 23 anys.

Actualment, el 67,4% dels joves espanyols d’entre 20 i 29 anys viu amb els pares. Si ens fixem en els joves menors de 30 anys, són més de la meitat (55%), en comparació amb el 24% de finlandesos. Les dates evidencien que el percentatge de joves emancipats de 16 a 34 anys va passar del 44,8% l’any 2007 al 44,1% l’any 2011, i això suposa una baixada lleugera, sobretot si es compara amb el de l’any 2005: 40,7%.

En relació amb aquesta tendència, cal destacar la repercussió que han tingut la crisi i la desocupació en moltes llars habitades per joves que, com que no
poden pagar l’hipoteca o el lloguer de l’habitatge, han hagut de tornar a la casa familiar. Una evidència d’aquest fet és que, en els últims quatre anys, hi ha
hagut una baixada del percentatge de llars de joves: ha passat del 16,4% l’any 2008 al 14,5% l’any 2011.

Baixa el pdf de l'estudi.

Comentaris