L'Ajuntament del Poal i plataforma veïnal, mantenen el pols amb la companyia Nufri

A l'espera de què Urbanisme dictamini sobre el projecte de construcció de la planta de biomassa al terme del Palau d'Anglesola, l'ajuntament del Poal s'oposa a qualsevol activitat en la finca que no compleixi la normativa urbanística.

Imatge de la matéria vegetal que es tracta a la finca del Palau d'Anglesola.
photo_camera Imatge de la matéria vegetal que es tracta a la finca del Palau d'Anglesola.

La tensió entre la companyia Nufri i l'Ajuntament del Poal, recolzada per la plataforma veïnal, continua a l'espera de què Urbanisme dictamini sobre la idoneïtat del projecte de la planta de biomassa, que l'empresa té previst construir al terme del Palau d'Anglesola.

D'ençà que es va donar a conèixer el projecte i la situació, l'ajuntament del Poal, i una plataforma veïnal s'han postulat en contra de la ubicació, que no de l'activitat en si, segons els seus responsables. Tot i així, la finca que la companyia va adquirir per a la instal·lació de la planta, ha estat motiu d'encreuament de denúncies i advertiments sobre irregularitats urbanístiques.

La companyia va explanar els terrenys, va col·locar una tanca metàl·lica, i la feia servir per emmagatzemar matèria vegetal per subministrar a la planta de biomassa que té instal·lada en la factoria de Mollerussa. Aquesta primera acció ja va ser denunciada per l'Ajuntament del Poal, en considerar que es tractava d'una finca rústica que no disposava ni de condicions ni autorització per activitats industrials.

Més tard la companyia va iniciar la construcció, en la mateixa finca, d'un magatzem que estava destinat a la seva filial de vivers Certiplant. Un cop més l'Ajuntament del Poal va presentar la seva oposició, en considerar que l'edificació no complia amb les especificacions del projecte. L'Ajuntament del Palau en aquell cas va paralitzar l'obra temporalment, fins que l'empresa va adequar el projecte d'acord a les modificacions pertinents. L'Ajuntament i el departament de Territori i Sostenibilitat van donar llum verda a l'obra, dies més tard.

Tot i l'autorització administrativa per edificar el magatzem, que es destinarà a la producció de plançons, la disconformitat de l'Ajuntament del Poal continua, pel fet de què la companyia Nufri, continua emmagatzemant i tractant restes vegetals que utilitza com a combustible a la  planta de Mollerussa.

Segons l'alcalde del Poal Rafel Panadés, l'administració ha estat relativament permissible amb aquesta activitat, que és irregular segons les normes urbanístiques. Però per Panadés no és tan sols la irregularitat urbanística la causa de les seves denúncies, sinó la seguretat, ja que la gran quantitat de matèria vegetal, en una finca sense plans d'emergència pot causar algun ensurt. Panadés recorda que es va produir un incendi recentment.

Per la seva banda l'alcaldessa del Palau d'Anglesola Montserrat Meseguer, va explicar respecte al magatzem, que la companyia ha complert totes les exigències administratives, per la qual cosa es van concedir els permisos pertinents. Al contrari que les parcel·les en les quals està previst construir la planta de biomassa, que estan afectades per un Pla Especial, per la qual cosa no es pot realitzar cap tipus d'activitat, ni es pot modificar el seu estat original, fins que Urbanisme doni el seu vistiplau.

Segons Meseguer, és per aquest motiu que des de l'Ajuntament del Palau ha tramitat tota la documentació que han sol·licitat les diferents administracions, per tal que s'incorporin a l'expedient. Meseguer va explicar que el Semprona va fer una inspecció en les finques i va comprovar que s'hi havien fet obres, i que es feien activitats que no estaven autoritzades, per la qual cosa, es va obrir un expedient, documentació que va servir per tal que la direcció general d'urbanisme obligués a la companyia a cessar tota activitat i tornar la finca al seu estat original.

L'empresa no s'ha negat a complir la resolució, però ha demanat més temps per tal de poder retirar tota la matèria vegetal que té acumulada en les esmentades finques.

Comentaris
Més a Comarca