una prova més del seu compromís mediambiental, de preservació de sòls i de prevenció d’incendis

L’Escola Agrària del Pirineu quadruplica les hectàrees dedicades a la gestió de pastures i prats

L’Escola Agrària del Pirineu, ubicada a Bellestar (Alt Urgell), es converteix en l’Escola Agrària més gran de Catalunya, gràcies a l’increment de les hectàrees dedicades a la gestió de pastures i prats, que actualment són més de 34

Quadriplicació d'hectàrees
photo_camera Noves zones de pastura

L'Escola Agrària del Pirineu quadruplica les hectàrees dedicades a la gestió de pastures i prats, passant de 8 hectàrees de prats naturals i artificials, que tenia fins ara només a la zona de Bellestar, a 34,1 hectàrees. La suma d’aquestes 26,1 hectàrees noves -repartides per les zones de Casa En Coll, Bentanachs i Solà de Vedat– suposa una de les novetats més destacades dels últims anys per l’escola, així com una clara diferenciació que posiciona al centre com un dels més ben preparats del sector, quant a infraestructures i terrenys.

A més a més, el centre disposa de 2,5 hectàrees d’edificis i instal·lacions. En total, doncs, l’EA Pirineu compta actualment amb una superfície de 36,6 hectàrees, posicionant-se així com la més gran de les 15 Escoles Agràries del Servei de Formació Agrària (SFA) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, l’Escola Agrària del Pirineu és també la més gran quant a recursos humans, amb un total de 32 professionals que hi treballen.

Sobre les noves zones de pastura, es tracta d’un espai cedit per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya, i compartit amb el Parc Natural del Cadí – Moixeró, per a la gestió de pastures dels cavalls, el seu aprofitament i per dur a terme les pràctiques de l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Activitats Eqüestres i del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Aprofitament i Conservació del Medi Natural que ofereix el centre.

Aquest augment suposa un avenç en l’aprenentatge de l’alumnat, oferint una millor experiència de pràctiques, i contribueix directament en la inserció al món laboral dels estudiants. “El fet de disposar d’aquestes zones de pastura té una doble funció per l’escola: per una banda, amplia les oportunitats de realitzar pràctiques amb l’alumnat del centre; i per altra, ens facilita el maneig dels cavalls durant els períodes que no necessitem que estiguin a Bellestar per a la realització de les classes o accions formatives, com ara durant els mesos d’estiu”, explica Josep Anton Farré, cap de l’explotació agrària i eqüestre del centre.

Augment de gestió de pastures
Quadriplicació d'hectàrees

Així doncs, unes hectàrees destinades a l’aprenentatge de treballs forestals, com ara aclarides o desembosc; educació ambiental; prevenció i extinció d’incendis; manteniment d’espais naturals; maneig del bestiar en pastures extensives; gestió d’infraestructures ramaderes, com per exemple vailets, tanques, passos canadencs, captacions d’aigua o abeuradors, entre altres; així com, el fet de disposar de millors oportunitats en el maneig dels cavalls del centre, gràcies a l’augment d’aquesta zona i a l’aprofitament de les pastures. Una prova més del compromís mediambiental, la preservació dels sòls, la prevenció d’incendis i la gestió forestal de l’Escola Agrària del Pirineu.

En aquest sentit, el centre disposa també d’àmplies instal·lacions per dur a terme la resta de sessions pràctiques dels cicles formatius: pàdocs, parideres, nòria, pistes d’equitació, hivernacle, umbracle, viver forestal, pista de treck, arborètum, tallers de mecanització i ferradors, laboratori i aula agroalimentària. Pel que fa a les activitats formatives més teòriques, s’hi troben les aules, la biblioteca i l’aula d’informàtica. També disposa de menjador i residència, afavorint així la convivència de l’alumnat i possibilitant que els estudiants de fora la comarca puguin formar-se al centre. Addicionalment, compta amb el centre de testatge de races autòctones, del qual actualment n’està fent ús la Februpi (Federació de la Raça Bruna del Pirineu).

IMG_EA Pirineu_Augment gestió pastures_4-min
Noves zones de pastura

L’EA Pirineu no només imparteix formació reglada (cicles formatius), sinó que al llarg del curs acadèmic també realitza cursos de formació contínua i jornades de transferència tecnològica, per tal que els professionals en actiu del sector eqüestre, ramader, formatger i agroforestal puguin actualitzar els seus coneixements o aprofundir en noves pràctiques.

De cara al 2024, es realitzaran cursos com: Preparació ECC1 (manteniment de la motoserra i tècniques de trossejat) i Preparació ECC2 (tècniques bàsiques de tala d'arbres petits); Bàsic d’agricultura regenerativa; Avaluació de propietats organolèptiques de formatges; o bé, Formació de jutges i qualificadors de bestiar boví. Pel que fa a jornades, se n’organitzaran de temes com: Maneig del cavall de carn; Optimització de la fertilització en pastures de muntanya; Utilització de drons en ramaderia extensiva; o, El relleu generacional en el sector cinegètic

L’Escola Agrària del Pirineu aposta per la Formació Professional Dual

Com a novetat per aquest curs 2023 – 2024, l’Escola Agrària del Pirineu s’inicia en la Formació Professional Dual (FP Dual), una metodologia que té com a objectiu apropar l’alumnat al món laboral i adquirir experiència professional. Aquest tipus de formació els permet cursar el segon any del cicle formatiu entre l’Escola Agrària del Pirineu i una empresa del sector agroforestal de muntanya, eqüestre, formatger o ramader mitjançant una beca o un contracte de pràctiques remunerat. Sens dubte, una altra aposta decidida per millorar l’aprenentatge i l’experiència pràctica de l’alumnat, una de les línies estratègies del centre.

Es tracta d’un mètode que permet a l’alumnat estudiar i treballar alhora, afavorint la seva incorporació al món laboral com a personal qualificat i proporcionant-los empoderament de les competències professionals en un entorn laboral. També, els permet accedir a la tecnologia, els recursos i les instal·lacions d’una empresa real, se’ls atorga el reconeixement de l’activitat desenvolupada i milloren el seu currículum professional.

Maria Valls, cap de programes i coordinadora de la FP Dual del centre, considera els grans beneficis que aporta aquest tipus de formació a l’alumnat: “La FP Dual és una molt bona eina per facilitar a l’alumnat un període de transició entre la seva etapa eductiva i el món laboral. Tant des de l’escola com des de l’empresa se l’acompanya en aquest procés, facilitant-li més oportunitats laborals.”

La internacionalització, una línia clau de l’EA Pirineu

A banda d’aquesta novetat, un altre punt important per l’Escola Agrària del Pirineu és la internacionalització. El centre fa més de 30 anys que està duent a terme intercanvis i participant en projectes europeus sobre digitalització, programaris i mobilitat d’alumnes, però no és fins a l’any 2017 que s’inicien amb la Formació en Centres de Treball (FCT) a l’estranger.

Fins avui dia, desenes d’estudiants han realitzat intercanvis d’estudis amb centres educatius com ara KVS-Bygland (Noruega), Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (Croàcia) i Lycée Agricole de Pamiers (França), i també pràctiques formatives no laborals en centres de treball d’àmbit internacional en empreses privades de França, Països Baixos, Noruega i Croàcia.

Aquestes pràctiques es desenvolupen, sempre que sigui possible per requisits i demandes, en el marc del Programa Erasmus+, un programa que els permet viure una experiència en un país i societat diferent de la catalana, a més de fer una immersió lingüística total en anglès.

Núria Duró, directora de l’Escola Agrària del Pirineu, destaca la capacitat de creixement, personal i professional, que experimenta l’alumnat en marxar a estudiar fora: “Poder participar en aquests intercanvis formatius o de pràctiques a l’estranger aporta als alumnes una gran oportunitat formativa, però també humana. Sortir del país, conèixer altres cultures i maneres de fer, els fa créixer com a professionals, però també com a persones.”

El perfil d’alumnat: joves i de zones catalanes i andorranes

L'Escola Agrària del Pirineu ha iniciat aquest curs 2023 – 2024 amb un 45% més de matriculats respecte al curs anterior. El Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres ha rebut 35 matriculats, un 25% més que el curs anterior, i el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, un total de 24 persones, xifra que ens indica un augment del 20% respecte al curs 2022 – 2023.

El perfil de l’alumnat de 1r curs d’ambdós cicles formatius es troba entre els 15 i els 18 anys, majoritàriament. Tanmateix, l’edat de l’alumnat dels 2ns cursos és més variada, movent-se entre els 17 i els 37 anys. Pel que fa al gènere, el 44% són noies i el 56% restant són nois i quant a territori, la majoria provenen de la província de Lleida, Barcelona, Girona i Andorra, per ordre descendent, i una minoria de Tarragona, València, Madrid, Saragossa i Menorca.

Tota aquesta informació s’ha presentat en el marc de la jornada exclusiva per a periodistes celebrada avui a l’Escola Agrària del Pirineu. Una sessió que també ha inclòs un esmorzar elaborat amb productes de les Escoles Agràries, per tal de poder gaudir de l’experiència de tastar productes elaborats per l’alumnat, una breu formació per saber interpretar i comunicar correctament el sector agroforestal de muntanya, eqüestre, agropecuari i formatger i la presentació de portaveus de l’escola per consultar-los temes genèrics del sector en cas de necessitar alguna persona experta.

Comentaris
Més a Comarca