Brossa i deixalles també reflecteixen la situació econòmica al Pla d'Urgell

Els contenidors que el Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal i l'Associació Troballes han instal·lat als municipis, han recollit 24 tones de roba en un any. 

Una botiga en la que es vent roba de segona mà recollida per Troballes.
photo_camera Una botiga en la que es vent roba de segona mà recollida per Troballes.

Les xifres de valoració del Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal, respecte a la recollida de les diferents fraccions de brossa, també reflecteixen clarament la situació econòmica, d'una banda la important disminució dels residus procedents d'empreses i industries, i per altra els residus orgànics. Un element que pot semblar poc representatiu com és la brossa també pot ser un símptoma de crisi.

L'abocador comarcal de Castellnou de Seana rebia mensualment una mitjana de 5.000 tones mensuals de residus d'empreses de la comarca l'any 2008, una xifra que ha anat disminuint fins a 300 tones anuals. Cal destacar que una part important d'aquesta disminució es deu a que algunes industries utilitzen altres sistemes de recuperació de residus més econòmics, tot i així aquest representen un 30% del total que rep l'abocador. Aquestes dades s'atribueixen a la desaparició progressiva del teixit empresarial de la comarca. 

Les xifres també han detectat una davallada del volum de fracció orgànica, un símptoma de que es consumeixen menys productes frescos, degut a la disminució del poder adquisitiu del consumidor, que opta per envasat, i marques blanques, molt més econòmics.

Pel que fa als serveis de recollira d'Olis i roba usada, que el Consell Comarcal va incorporar l'any passat, han comptar amb una bona acceptació per par dels usuaris, ja que pel que fa a la roba s'han recollit al voltant de 24 tones, en els dotze contenidors instal·lats en les poblacions de la comarca. Un servei que l'ens comarcal realitza en col·laboració amb l'Associació Troballes de Lleida, que recull la roba, la restaura i la comercialitza. En el marc del conveni que ambdues entitats tenen signat, Troballes facilita als Serveis Socials del Consell Comarcal, vals de compra per que els pugui lliurar a les famílies de la comarca amb necessitats.

Respecte a l'oli de cuina usat, els contenidors instal·lats en les poblacions de la comarca van recollir prop de 2.000 litres d'oli en un període de sis mesos.

El Pla d'Urgell continua mantenint el 57% de reciclatge, una xifra per sota de la mitjana de Catalunya que es troba en el 40,63%, i en el darrer s'ha reduït encara més la ràtio per càpita que ha passat del 1,05 a l'1,02, un símptoma més de la disminució del consum, encara que també de l'increment de la sensibilització ciutadana.

Comentaris
Més a Comarca
Entering on the requested page Skip advertisement