05.03.2021 |
Territoris.cat

El Consell Comarcal presenta la memòria dels Serveis Tècnics mancomunats

Quinze dels setze municipis del Pla d'Urgell han traslladat les competències de Serveis Tècnics al Consell Comarcal.

Piscina coberta Mollerussa, projecte realitzats des de el Serveis Tècnics Comarcals.
Piscina coberta Mollerussa, projecte realitzats des de el Serveis Tècnics Comarcals.
El Consell Comarcal presenta la memòria dels Serveis Tècnics mancomunats

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell ha presentat, aquest dimarts, la memòria de l’activitat de 2013, que descriu l’assistència tècnica que han fet als quinze municipis de la comarca adscrits als seus serveis. L’oficina tècnica, ha redactat vint-i-cinc memòries valorades i disset projectes. A més a més, els serveis tècnics han fet la direcció d’obra d’onze projectes d’edificació, urbanització o d’instal·lacions en cinc ajuntaments durant el 2013.

Segons el president del Consell Comarcal Francesc Fabregat, els ajuntaments de la nostra comarca poden encarregar la redacció de memòries i projectes o bé estudis de seguretat gràcies al fet de disposar d’uns serveis tècnics comarcals mancomunats entre diversos municipis. Fabregat, ha afegit, que aquesta dada explica com els serveis tècnics comarcals “ajuden els municipis a desenvolupar actuacions molt necessàries tenint en compte la situació actual.

Per altra banda la col·laboració amb la Diputació, han revisat i actualitzat el carrerer dels municipis de la comarca i, juntament amb Bombers de la Generalitat i el Servei d’Emergències Mèdiques, s’ha elaborat un document tècnic dels carrers i els hidrants per tal que els serveis puguin actuar amb eficàcia.

Pel que fa a l’assistència tècnica als municipis, els serveis tècnics assessoren els ajuntaments en els planejaments supramunicipals de la Trama Urbana Consolidada (TUC), del Pla Director Urbanístic (PDU) i infraestructures territorials com ara el Pla de sanejament.

Quant a la tramitació d’expedients municipals per a l’obtenció d’autoritzacions i llicències ambients de les activitats ramaderes o de qualsevol altre tipus, els serveis tècnics fan tasques d’assessorament de tota la normativa existent, i emeten els informes necessaris a petició dels mateixos ajuntaments. Durant l’any 2013, s’han emès 181 informes d’activitats ramaderes i 158 d’activitats industrials, comercials o de serveis.

Els enginyers tècnics agrícoles i industrials, a més a més d’emetre aquests informes, fan visites d’obra, controls inicials d’activitats i inspeccions tècniques en relació amb les possibles denúncies que hi hagi. També elaboren memòries ambientals per a la modificació del planejament urbanístic dels pobles adherits i gestionen els sistemes de sanejament de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) de la comarca.

El Consell Comarcal presenta la memòria dels Serveis Tècnics mancomunats
comentaris