16.01.2022 |
Territoris.cat

La contenció de la despesa permet, al Palau d'Anglesola, no tenir deutes amb proveïdors

El consistori no té cap deute amb proveïdors al pagar les factures en 30 dies, ni amb bancs perquè durant el mes de gener es va liquidar l’únic crèdit que hi havia pendent.

L'Ajuntament no té necessitat d'acollir-se al Pla de Proveïdors del govern central.
La contenció de la despesa permet, al Palau d'Anglesola, no tenir deutes amb proveïdors

La contenció de la despesa practicada des de fa uns anys, per l'Ajuntament del Palau d'Anglesola, ha permès arribar a una situació d'estabilitat financera, que ha fet possible liquidar als proveïdors en el termini de 30 dies.

Amb aquest escenari l'Ajuntament no té cap necessitat d'acollir-se al nou Pla de Proveïdors previst pel govern central, que es tanca el pròxim mes de setembre.

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi recorda que l’Ajuntament tampoc es va acollir a l’anterior Pla, ja que la seva situació financera li ha permès en tot moment fer front puntualment a les despeses i a les inversions generades pel municipi.

La prudència en les actuacions realitzades, en les que sempre s’ha elaborat un acurat estudi i un pla de finançament fugint de l’endeutament, així com l’adequada distribució de les despeses al llarg dels exercicis pressupostaris, han fet que l’economia del municipi no es ressentís de l’actual context general de crisi

afirma l’alcaldessa.

Tot i la contenció de despesa practicada, el consistori ha anat duent a terme les actuacions necessàries pel bé del municipi, ja sigui mitjançant noves inversions o a través del manteniment i reparació de les instal·lacions municipals existents. 

La contenció de la despesa permet, al Palau d'Anglesola, no tenir deutes amb proveïdors
comentaris