03.08.2020 |

El Pla d'Urgell desplega els Plans locals de joventut en 14 municipis

Segons es desprèn dels estudis i els treballs de camp que s'han dut a terme des de l'àrea de joventut del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, els joves cada cop són més receptius a l'associacionisme i a les activitats col·lectives, així com en la implicació en el dia a dia del seus pobles.
Curs de Monitors de Lleure, impulsat des de l'Àrea de Joventut.
Curs de Monitors de Lleure, impulsat des de l'Àrea de Joventut.
El Pla d'Urgell desplega els Plans locals de joventut en 14 municipis

Els Serveis Comarcals de Joventut del Consell Comarcal del Pla d'Urgell han dut a terme un seguit d'actuacions per a dinamitzar el jovent dels municipis, una iniciativa que ha fet possible desplegar els Plans Locals de Joventut en 14 pobles, als que s'hi sumen Mollerussa i Bell-lloc, que també ho han fet amb els tècnics de Joventut propis.

Això significa que tots els ajuntaments han dissenyat un pla que marcarà el full de ruta de les activitats anyals pel que fa a la regidoria de Joventut i estableix uns objectius a quatre anys vista. Tots els plans es vertebren sobre tres eixos: es promou la implicació dels joves en les decisions que afecten el dia a dia als pobles (participació), l’organització d’activitats per a l’ocupació i la formació dels joves, i l’impuls de les noves tecnologies entre els joves.

Paral·lelament a la redacció dels plans locals de joventut, i per a articular accions que sorgeixin dels mateixos joves, les tècniques del Consell Comarcal s’han reunit amb els joves dels pobles de la comarca. En funció dels seus interessos i característiques, els han assessorat sobre com constituir una associació juvenil o bé com crear un local juvenil.

En conjunt, el que es pretén és vincular les associacions i els locals als plans per tal de rendibilitzar recursos i aconseguir coherència entre els objectius dels plans locals de joventut i les accions que promouen les associacions i els locals. També es busca vincular les accions dels joves a valors.

El Pla d'Urgell desplega els Plans locals de joventut en 14 municipis
comentaris