30.11.2022 |

Els regants de l'Urgell demanen suport per al manteniment dels canals

Els regants dels Canals d'Urgell aparquen les demandes per la modernització i reclamen més suport per al manteniment de la xarxa, que creuen imprescindible per la racionalització del consum d'aigua.
El consell Pelegrí va estar acompanyat de l'alcalde Marc Solsona.
El consell Pelegrí va estar acompanyat de l'alcalde Marc Solsona.
Els regants de l'Urgell demanen suport per al manteniment dels canals

El conseller d'Agricultura Josep Maria Pelegrí ha anunciat que el seu departament vol impulsar el Pla d’Acció per l’Eficiència i la Sostenibilitat del Reg amb la voluntat de fer més rendibles i competitives les explotacions agràries. Amb aquesta proposta es vol treballar per a ser més eficients, optimitzant els recursos humans, materials i pressupostaris, conjuntament amb regants, empresaris agraris, comunitats de regants, administracions, i la resta d'agents que intervenen en els sectors.

Segons Pelegrí es tracta  d'un projecte integrador i suma de les potencialitats dels diferents actors i aglutina tot el que fins ara està dispers; busca l’eficiència en l’ús de l’aigua, la gestió sostenible del binomi aigua-sòl; la rendibilització econòmico-social del regadiu,

el foment de la innovació i la valorització del regadiu davant de la societat. Es tracta d’aconseguir gestionar millor els nostres recursos escassos i fer més rendibles i competitives les nostres explotacions. I val a dir que, dins del Pla, l’Oficina del Regant hi té un paper molt rellevant.


El conseller ha fet aquestes declaracions en el marc de l'acte inaugural de la XII Jornada de Reg i Futur, que organitza la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, un acte en el que hi han participat, l'alcalde de Mollerussa Marc Solsona i el president de la Junta de Govern Ramon Carné, que ha participat en l'obertura de la jornada.


Tot i les propostes del responsable d'Agricultura, els regants en aquesta ocasió han deixat de banda les reivindicacions per al finançament de la modernització, i han cregut prioritari demanar el suport de l'administració per al manteniment de la xarxa actual, segons el president Ramon Carné. Segons el responsable dels canals mantenir la xarxa en condicions és una mesura que també ajuda a la racionalització del consum. Carné ha afegit que el regant cada cop és més conscient d'aquesta necessitat i actua en conseqüència acceptant les noves estratègies de consum de la Comunitat.

Carné va assegurar que l'embassament de Rialp ha donat tranquil·litat als regants i difícilment es pateix en les campanyes, respecte a aquest any ha estat del tot satisfactòria i amb les nevades i les previsions de l'hivern les reserves en un principi estan garantides.

Per la seva banda l'alcalde de Mollerussa Marc Solsona ha defensat la necessitat de gestionar l’aigua de manera diferent, superant els enfocaments sectorials amb l’objectiu de caminar cap a una gestió integral amb la implicació de tot el territori. En aquest sentit, ha dit que

cal buscar sinèrgies de cooperació que ens duguin a l’harmonització d’aquest recurs

de manera que la seva administració sigui més eficient. L’alcalde ha assegurat també que “cal apostar per la qualitat, la innovació i el coneixement” per tal de millorar la competitivitat.

L'acte ha finalitzat amb una taula rodona amb representació de les empreses agroalimentàries en la qual hi han participat Ignasi Argilés de Nufri, Antoni Pané de la Cooperativa d'Ivars, Josep Maria Gaset i Francisco Tabuenca de Dahra-Fagavi.

En l'acte de cloenda hi han participat el president de la Diputació de Lleida Joan Reñé i del Consell Comarcal Francesc Fabregat.

Reñé ha apostat per enfortir el model comercialitzador del sector agroalimentari de les comarques de Lleida i per la modernització del regadiu com una aposta per millorar la producció. El president de la Diputació s’ha centrat en la importància de la comercialització: Hem de bastir estructures comercials fortes i potents per aprofitar la xarxa comercial, ha dit Reñé. El nostre mercat és el món. Si pensem que els productes que produïm només han de ser pel mercat local, no caminarem. Allò que produïm ho hem de comercialitzar, ha explicat el president de la Diputació. I ha afegit: Hem de buscar l’excel·lència dels nostres productes per extreure el valor afegit, i ha destacat la zona que rega el Canal d’Urgell com el rebost de Catalunya i el pool agroalimentari del sud d’Europa.

 

Els regants de l'Urgell demanen suport per al manteniment dels canals
comentaris