27.05.2022 |
Territoris.cat

El Palau d'Anglesola implanta la telelectura del consum d'aigua

La telelectura és una solució que s’està utilitzant cada cop més en els municipis que volen millorar l’ús dels recursos i guanyar en eficiència i servei al consumidor.

Imatge dels dipòsits d'aigua de la mancomunitat Mollerussa-Palau.
Imatge dels dipòsits d'aigua de la mancomunitat Mollerussa-Palau.
El Palau d'Anglesola implanta la telelectura del consum d'aigua

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola posarà en marxa pròximament una prova pilot per a implantar un sistema de telelectura del consum d’aigua de la xarxa d’abastament municipal. Un sistema que permetrà als usuaris consultar les dades de consum en qualsevol moment, amb la qual cosa es podran detectar anomalies en el consum o possibles fuites.

El sistema consisteix a instal·lar un comptador dotat d’un mòdul emissor que envia les lectures a una antena receptora situada en un punt central del nucli urbà. L’emissió de lectures es fa per mitjà radiofreqüència, per la qual cosa no suposa cap tipus d’afectació per als usuaris.

Segons l'alcaldessa del Palau d'Anglesola Montserrat Meseguer, la telelectura és una solució que s’està utilitzant cada cop més en els municipis que volen millorar l’ús dels recursos i guanyar en eficiència i servei al consumidor. Meseguer afegeix que aquest sistema aporta nombrosos beneficis entre els quals cal destacar la freqüència de lectures, que s’efectuen diàriament, sense necessitat de passar a llegir els comptadors per cada domicili. Els usuaris tindran accés continu a les seves dades de consum mitjançant Internet, amb la qual cosa podran detectar consums anòmals i fuites que en el cas de la lectura manual no es detectaven fins al cap d’uns mesos.

Amb aquest sistema, l’Ajuntament podrà facturar de forma més fraccionada i també detectarà fuites en la xarxa, fet que suposarà una millor gestió del servei d’aigua potable. En aquesta prova pilot s’instal·laran uns 100 comptadors amb emissor i una antena receptora. La inversió prevista en aquesta primera fase té un pressupost de 15.000 euros.

El Palau d'Anglesola implanta la telelectura del consum d'aigua
comentaris