El Palau obre el procés d'adjudicació del bar del poliesportiu

La concessió té com a objectiu oferir l'explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions del bar del pavelló poliesportiu.

Imatge de les instal·lacions en les quals es troba el bar a concurs.
photo_camera Imatge de les instal·lacions en les quals es troba el bar a concurs.

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha aprovat el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació per a la concessió del bar del pavelló municipal d’esports. La Junta de Govern ha acordat emprar el procediment obert per a la contractació d’aquest servei, que va quedar vacant el passat mes de juny a causa de la renúncia dels anteriors adjudicataris.

Es preveu que l’adjudicació d’aquest servei es faci a principis de setembre, un cop finalitzada la festa major d’estiu.

L'alcaldessa del Palau d'Anglesola Montserrat Meseguer va explicar que les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant aquesta contractació són principalment l’explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions del bar del pavelló poliesportiu. Meseguer va afegir que l’adjudicatari haurà d’encarregar-se de l’obertura i tancament de les instal·lacions d’acord amb el calendari i horaris d’utilització. Igualment, s’haurà de fer càrrec de la neteja del pavelló i dels espais complementaris,

L'alcaldessa ha assegurat,

que el pavelló poliesportiu ha estat recentment reformat i que actualment està molt utilitzat per part de les diverses associacions esportives i culturals del municipi

El Plec de clàusules aprovat se sotmetrà a un tràmit d’informació pública al Butlletí Oficial de la província, així com al perfil del contractant i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes de què, si escau, s’hi puguin presentar reclamacions.

comentaris